Slovník pojmů

 
WPA2
Wi-Fi Protected Access je typ šifrování, chráněný přístup k Wi-Fi.
VZV
Vysokozdvižný vozík.
UWB
Ultra wide band, ultraširoké pásmo, bezdrátová technologie s využitím jako Bluetooth.
USB
Universal Serial Bus - universélní sériová sběrnice, připojení periferií k počítači.
UHF
Ultra-high frequency, ultrakrátké vlny.
Thermotransfer
Technologie tisku při které se pomocí TTR pásek přenese teplem směs na běžné papírové, plastové, nebo textilní etikety.
RTLS
Real time, lokalizační systémy, které automaticky identifikují a sledují polohu objektů, nebo osob v reálném čase.
RS-232
Sériový port, nebo sériová linka se používá jako komunikační rozhraní osobních počítačů a další elektroniky.
RFID
Radio-frekvenční identifikace je další generací identifikátorů navržených (nejen) k identifikaci zboží.
PoE
Power over ethernet je napájení zařízení po síťovém kabelu přez ethernetový port.
PS
Personal computer - osobní počítač.
OS
Operační systém.
OCR
Optické rozpoznávání znaků a tištěných textů.
LF
Low frequency nízké pásmo rádiové frekvence.
LCD
Tenké a ploché zobrazovací zařízení sestávající z pixelů.
Kontroler
Ovladač.
JMK
Jihomoravský kraj
ISO
Mezinárodní organizace pro normalizaci, která koordinuje uspořádání a publikování schválených norem.
HF
High frequency vysokofrekveční rádiová komunikace.
FIPS
Norma pro zpracování informací v počítačových systémech.
EZP
Etiketovací zařízení pro palety.
Ethernet
Je to síťová technologie, která propojuje různé počítače kabelem. Díky ethernetu tak můžou jednotlivé stanice sdílet a přenášet data mezi sebou.
DPM
Metoda přímého označování výrobků a součástek čárovým kódem. Jako standard se používá dvoudimenzionální kód Datamatrix, který se vyznačuje schopností zakódovat do minimálního prostoru velké množství znaků.
DPI
Dots per inch je jednotka rozlišení, údaj určující, kolik obrazových bodů (pixelů) se vejde do délky jednoho palce.
Direct Thermal
Přímý tisk na teplocitlivý materiál (podobně jako u faxu).
CCD laser
Elektronická součástka používaná pro snímání obrazové informace.
Bluetooth
Standard pro bezdrátovou komunikaci propojující dvě a více elektronických zařízení.
AP
Access point je WiFi přístupový bod ke kterému se klienti připojují.
Android
Operační systém mobilních multimediálních zařízení.
AIM Europe
Přední sdružení průmyslu a celosvětově působící orgán v oblasti automatické identifikace.
AID
Automatická identifikace a sběr dat. Metody automatické identifikace objektů, sběr dat o těchto objektech a jejich zadávání přímo do počítačového systému. Např. pomocí čárových kódů a čteček.
3D
Trojdimenziání zobrazení v osách X,Y,Z. Používá se k zobrazení trojrozměrných objektů na plochém médiu.
2D
2D kódy obsahují data jak v horizontálním, tak ve vertikálním směru, takže mohou obsáhnout mnohem více dat než standardní čárové kódy.
1D
Lineární čárový kód používaný především při prodejních a skladových procesech. Informace jsou uspořádány vodorovně v šířkách pruhů a mezer.
SLA
SLA je servisní smlouva k úpravě vztahů mezi objednatelem software a jeho dodavatelem. Je to smlouva o úrovni poskytovaných služeb mezi poskytovatelem služby a uživatelem, jejím cílem je vymezit jasná pravidla pro výrobce/poskytovatele služby i jeho uživatele a stanovit jejich odpovědnost.
Intralogistika

Intralogistika neboli vnitřní logistika označuje tok surovin nebo hotových výrobků v rámci daného podniku. Začíná ve vstupním skladu a končí v okamžiku vydání zboží ze skladu hotových výrobků do přepravy.

FEFO

Metoda FEFO byla vytvořena tak, aby produkty, jejichž platnost vyprší dříve, nezůstaly pod řadami krabic nebo ztraceny na dně skladu. FEFO znamená "First Expires, First Out", nebo co je stejné, první, která vyprší, první, která vyjde, filozofie, která velmi dobře shrnuje tuto metodu.

Metoda FEFO využívá technologický pokrok k obnovení nejstarších šarží a jejich výběru pro uvedení na trh jako první. Tímto způsobem se vyhneme tomu, aby tyto výrobky šly na trh bez dostatečného času na jejich spotřebu nebo vypršely ve skladech.

LIFO

LIFO je zkratka či označení anglického Last In - First Out. V překladu je to poslední dovnitř - první ven. Principem je, že jakýkoliv požadavek, materiál, či datový údaj který dorazil jako poslední, vstoupí do obsluhy první. 

FIFO

FIFO je zkratka anglického sousloví First In, First Out, což se do češtiny zpravidla překládá jako první dovnitř, první ven. V praxi se lze s touto metodou setkat např. v účetnictví, a to při účtování o skladových zásobách.  Někdy se používá také termín „fronta“. V informačních technoogiích je tento princip praktikován například v databázových systémech. Klient zasílá požadavky na databázový server, kde jsou procesem „dispatcher“ zařazovány do fronty k vyřízení právě podle principu FIFO – tedy první požadavek ve frontě je vyřízen nejdříve, poté druhý atd.

Code 128

Code 128 je čárový kód s vysokou hustotou, široce používaný pro logistiku a balíky. Čárový kód je prostředek pro automatizovaný sběr dat. Je tvořen černotiskem vytištěnými pruhy (v některých novějších verzích kódu mozaikou) definované šířky, umožňující přečtení pomocí technických prostředků – čteček či skenerů. 

EAN13

Mezinárodní číslo obchodní položky, EAN European Article Number je jednotná mezinárodní číselná identifikace zejména spotřebních výrobků a dalších obchodovatelných položek, která se na výrobky často tiskne v podobě čárového kódu. Díky tomu se pak například pokladní v obchodě sejmutím čárového kódu spojí s databází a převezme odtud cenu a popis produktu, který automatická pokladna vytiskne zákazníkovi na účet nebo paragon.

EAN13 kódy jsou klasické kódy s kompletním kódováním GTIN. Jsou nejpoužívanějšími pro označování produktů prodávaných v maloobchodech nebo supermarketech.

EAN8

Mezinárodní číslo obchodní položky,European Article Number EAN je jednotná mezinárodní číselná identifikace zejména spotřebních výrobků a dalších obchodovatelných položek, která se na výrobky často tiskne v podobě čárového kódu. Díky tomu se pak například pokladní v obchodě sejmutím čárového kódu spojí s databází a převezme odtud cenu a popis produktu, který automatická pokladna vytiskne zákazníkovi na účet nebo paragon.

EAN8 kódy jsou složené z 8 číslic. Používají se k identifikaci výrobce zboží. EAN8 kódy jsou primárně určeny pro položky, které mají omezený prostor pro označení.

ZPL

Zebra Programming Language ZPL je jazyk pro popisování jednotlivých stránek. Je přímo zaměřený na návrh a tisk štítků, ale i na využití aplikace, které pracují se štítky.

Mobilní terminál

Mobilní terminál (čtečka) je mobilní počítač používaný v logistice, ve skladovém hospodářství, ve vozidlech pro monitoring a navigaci, při evidenci majetku apod. Průmyslový mobilní terminál bývá obvykle vybaven integrovanou čtečkou čárových kódů, stále častěji i čtečkou QR kódů, nebo DPM.

CMS

Systém pro správu obsahu CMS z anglického content management system je software redakční, či publikační zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. Při používání CMS tvoří obsah stránek editoři, kteří nemusí vědět vůbec nic o tom, jak se webové stránky vytváří. Pro celkovou správu webových stránek stačí jen klasický internetový prohlížeč. Díky tomu lze provádět správu webu z jakéhokoli počítače, který má přístup k internetu. Web tak může být neustále udržovaný a aktualizovaný.

ERP

Plánování podnikových zdrojů ERP Enterprise Resource Planning. Podnikový informační systém je označení systému, jímž podnik(nebo jiná organizace) za pomoci počítače řídí a integruje všechny nebo většinu oblastí své činnosti, jako jsou plánování, zásoby, nákup, prodej, marketing, finance, personalistika, atd. Každý organizační útvar (oddělení) typicky potřebuje svou vlastní aplikaci schopnou plnit jeho potřeby. S ERP každý útvar takovou vlastní aplikaci dostane, ale je to navíc aplikace, která umí komunikovat a sdílet informace se všemi ostatními v rámci celé organizace. Pojmem ERP se současně označuje i software, který toto vše zajišťuje.

 

WMS

WMS, systém řízeného skladu, je zkratkou termínu Warehouse Management System. WMS umožňuje plnou automatizaci skladovacích procesů od objednání zboží až po jeho expedici.

Piker

Skladník, který vychystává zboží z pickingu (lokace, umístění) skladu, tzv. pickuje na základě objednávky. K pickingu se běžně používá čtečka pro skenování kódů a tím i pro výdej ze skladového systému (WMS). Po ukončení pickování objednávky dojde k jejímu ukončení a předání, spuštění procesu expedice zásilky ze skladu.

Načítání produktů...