Majordomus

Majordomus

Jak se postarat o správu nemovitosti, bytového fondu, pronájem nebytových prostor?
Program Majordomus vám ušetří čas i peníze a vyřeší celou řadu záležitostí zcela automaticky za vás!

Je určen pro: nejmenší sdružení vlastníků i velká bytová družstva, stejně jako pro organizace a společnosti poskytující pronájem nebytových prostor, a lze ho použít ve státním i soukromém sektoru.

Majordomus zvládne veškeré úkony spojené s evidencí budov, bytových i nebytových prostor včetně jejich výměr, vybavení a správy měřidel energií. Nabízí také dynamický číselník služeb, výpočet nájmů na jednotkách i záloh na služby, sofistikovaný systém evidence odečtů spotřeby, a rovněž měsíčně generuje předpis nájemného a služeb dle vašeho nastavení.

Software přináší způsob, jak snadno sledovat náklady za jednotlivé jednotky na různých úrovních a efektivně dohlížet na platby, které umí Majordomus přiřazovat automaticky dle přijatých údajů (např. variabilní symbol). Včas vás také upozorní na neuhrazené platby. Samozřejmostí je propojení programu s účetními systémy (Helios, Pohoda a jiné). V případě opožděné platby je systém schopen automaticky nájemníka upozornit na uplynulou splatnost, případně vygenerovat formální upomínku dle platné legislativy. Měsíční a roční vyúčtování, přehledy i otevřená data navíc můžete jednoduše exportovat do dalších systémů a formátů.

Snadno a rychle získáte výstupy v podobě předpisů nájemného, záloh na služby, pasportizace jednotek, vyúčtování záloh a mnoho dalšího. K programu Majordomus se připojíte kdykoliv a odkudkoliv. Ideálně řeší i sdílení informací s dalšími uživateli, kterým můžete nastavit specifické přístupy do systému nebo jen do některých jeho částí. Náš software pro správu nemovitostí nemá žádný limit pro počet spravovaných budov a bytů ani pro množství zřízených uživatelských přístupů.

Program spolehlivě provozujeme již několik let, ale zároveň ho neustále vyvíjíme, pravidelně školíme a poskytujeme technickou podporu.

 

Základní přehled funkcí Majordoma:

 • Evidence budov a jednotek
  • prostory s rozměry (bytové, nebytové)
  • vybavení prostor
  • měřidel
  • nájmy
 • Evidence nájemníků včetně všech kontaktů
  • možnost automatického kontaktování 
  • generování smluv
  • možnost generování libolného dokumentu dle potřeb pronajimatele
  • historie nájmů
  • evidenční listy
 • Správa měřidel energií
 • Dynamické číselníky služeb a vybavení
 • Nájmy na jednotkách
  • Výpočet ceny z podlahové plochy.
  • Výpočet záloh na služby podle předchozího Nájmu
  • evidenční listy nájemného
 • Evidence odečtů spotřeby
  • Možnost hromadného zadání pro všechna měřidla najednou
  • Možnost napojit na automatická měřidla s přímým zápisem hodnot
 • Předpisy plateb
  • Měsíční generátor Předpisů Nájemného a Služeb podle nastavení u Nájmů.
  • Možnost ručního vytvoření nebo úpravy předpisu.
 • Úhrady
  • Možnost polo-automatického párování Úhrady na nejstarší neuhrazené Předpisy
  • Napojení na SIPO
  • napojení na banky
 • Měsíční vyúčtování a přehledy(sestavy)
 • Roční vyúčtování
  • Různé metody výpočtu pro různé typy služeb
  • automatické rozeslání ročního vyúčtování
 • Správa uživatelských přístupů do systému
  • uživatelské role dle potřeby
  • historie přihlášení
  • neomezený počet učivatelů
 • Dynamické zobrazení na různých zařízeních (pc, tablet, telefon)

 

Ukázka aplikace

Vsadili jsme na maximálně jednoduchý a intuitivní vzhled celé aplikace, aby správa nemovistostí byla jednoduchá a přehledná.