Majordomus

Systém Macros přichází s programem Majordomus, který ušetří čas i peníze všem, kteří se starají o správu bytového fondu a provádí úkony s tím spojené, jako je vyúčtování služeb a samozřejmě i efektivní dohled nad přijatými platbami apod.

Program Majordomus je určen všem subjektům spravující nejen nájemní byty, ať již v soukromém nebo státním sektoru. Samozřejmostí programu je napojení na účetní systémy, od nejrozšířenějších, jako jsou Helios a Pohoda, přes další systémy, kam lze otevřená data velice jednoduše exportovat.

Samozřejmostí je také sledování nákladů spojených s bytovým fondem, systém dokáže automaticky dle přijatých údajů (např. variabilní symbol) přiřadit platbu konkrétní bytové jednotce, případně jinému prostoru, například skladu v případě společností zabývajících se pronájmem skladových prostor.

Program umožňujene nejen sledování nákladů za jednotlivé jednotky, ale tyto samozřejmě členit do několika úrovní dle typu příjmu nebu nákladu. Majordomus rovněž uživatele upozorní v případě, pokud nejsou platby za konkrétní jednotky uhrazeny včas.

Samozřejmostí jsou rovněž výstupy v podobě předpisů nájemného, záloh na služeb, pasportizace jednotek, vyúčtování záloh apod. V případě výše zmíněného opoždění plateb je systém schopen automaticky uživatele jednotky upozornit na prodlevu v předepsané platbě, případně rovněž generovat upomínky dle platné legislativy, případně další dokumenty dle nastavení.

Program je určen jak pro nejmenší sdružení vlastníků, tak i velká bytová družstva, případně organizace a společnosti poskytující rovněž nebytové prostory.

Program Majordomus tedy šetří nejen čas a peníze, ale zároveň s ním mohou odpadnout i některé nepříjemnosti, které vyřeší automaticky za Vás!

 

 

Ukázka aplikace Macros Majordomus