Hardware

Hardware

V systému Macros je použito mnoho zařízení, které usnadňují komunikaci a práci se softwarem.

Mobilní terminály

Mobilní terminál je zařízení pro mobilní sběr a zpracování dat. Jde o přenosné zařízení s integrovaným snímačem čárového kódu. Funkci terminálu řídí aplikační software. Na rozdíl od snímače čárových kódů mobilní terminál čárový kód nejenom přečte, ale umí ho i zpracovat a z klávesnice vkládat další informace. Terminály mohou s hostitelským systémem komunikovat buď dálkově – kdy se informace z paměti terminálu převádí po kabelu do hostitele ke zpracování - nebo bezdrátově, kdy terminál sdílí informace s hostitelským systémem v reálném čase a načtené informace ihned odesílá.

Macros pracuje s libovolným terminálem, který je připojen do internetu pomocí wifi nebo GSM a obsahuje internetový prohlížeč. Operační systém může být Microsoft Windows nebo Android.

Otestovány v provozu jsou terminály Zebra, OpticonHoneywellChainway.

 

Tiskárny čárových kódů

Tiskárny pracují na principu termotisku nebo termotransferového tisku (tisku přes barvicí pásku) ideálního pro potisk etiket, kartonů či jiného spotřebního materiálu s čárovým kódem, grafikou či jinými údaji.

WMS Macros komunikuje pomocí jazyka Zebra ZPL, a proto je schopen pracovat s tiskárnami Zebra, TSC a mnoha dalšími.

 

Pokladní systémy


Technologie rychlé identifikace zboží je ve velké míře využívána v malých prodejnách i v obchodních řetězcích, kde je třeba zajistit nejen pořádek ve skladech, ale také rychlé a bezproblémové odbavení na prodejních místech. Hardware spolupracuje nejen s mnoha prodejními, ekonomickými a informačními systémy, jako například Pohoda, Money, Helios a dalšími, ale i s hotelovými a restauračními systémy. Právě k tomuto účelu slouží pokladní systémy, které obsahují jednak pokladní zásuvku s uloženou hotovostí jednak snímač čárových kódů, potom také PC pokladnu, dotykový monitor, zákaznický displej, a na závěr malou tiskárnu pro natištění účtenek. V mnoha případech je k této výbavě přidaná  váha, která přenáší navážené hodnoty přímo na pokladnu a dále terminál pro čtení čipových karet, jež umožňuje platbu kartou.

Váhy pro pokladní prodej

Obchodní stolní váhy s výpočtem ceny s dobře čitelným velkým LCD displejem a modrým podsvícením. Systém dokáže komunikovat přímo s váhami Lesák.cz typ: TSCALE QTP a TSCALE QHC. Zboží, které dáte na váhu odchází ihned na pokladnu.

 

Platební terminály

Pro snadné platby platební kartou systém Macros komunikuje s platebnímy terminály. Při úhradě platby kartou systém automaticky zašle terminálu informaci o úhradě. Před zasláním požadavku se Macros může automaticky zeptat na korekci ceny pracovníkem na základě pokynů zákazníka. Umíme pracovat s terminály COMGATE, YOMANI, INGENICO. 

Zákaznické displeje

Systém na zákaznickém displeji vhodně informuje zákazníka nejen o ceně nakupovaného zboží. Zákaznický displej je plnobarevný, nahoře může zobrazovat logo Vaší firmy, pozdrav, označení firmy a následně pak údaje k prodávanému zboží. Systém spolupracuje se zákaznickým displejem BIRCH. V nabídce máme i rozměrově větší LCD displej pro zobrazení více informací o prodávaném zboží.

Pokladní tiskárny

Pokladní tiskárny účtenek s vysokou rychlostí tisku a úsporným provozem jsou nepostradatelné pro malé specializované prodejny, pohostinské prostory a obchody s potravinami. Macros odešle informace z pokladny k rychlému tisku účtenky a samozřejmě otevře pokladní zásuvku. Pracujeme s pokladními tiskárnami EPSON a BIRCH.

Elektronické cenovky

Elektronické označování zboží (ESL) je systém, který využívají především obchodníci pro zobrazování cen produktů v regálech. Displej může být dálkově aktualizován několikrát denně pomocí bezdrátové technologie. Automatizované systémy označování zboží snižují náklady - zvyšují rychlost označování a přesnost cen. V systému snadno upravíte dálkově elektronické cenovky ke zboží, které Vám usnadní rychlou změnu cen a dalších informací o výrobku. Vaše zboží bude stále perfektně označeno. Ideální je pro prodejce u kterých dochází s určitou hodinou ke změně ceny zboží, kde se se investice do (ESL) rychle vrátí v úspoře času pracovníků a chybovosti.