Expertní služby

Zabýváme se poradenstvím jak pomocí IT efektivněji zpracovávat tok informací v administraci v logistice toku zásob a zboží od dodavatelů až k odběratelům. Nacházíme řešení, která zekonomizují procesy ve vašem podnikání, ušetří vám čas a značné finanční prostředky.

Spolupracujeme s Rudolfem Malým, Alog. expertem v oblasti interní a externí logistiky.

Je specialistou na vzdělávání a odborný rozvoj profesionálů v tomto oboru.
Poskytuje poradenství a podporu pro realizaci logistických projektů.
Má zkušenosti ze své bohaté praxe a klade důraz na praktickou použitelnost předávaných znalostí.

Logistický audit

vám provede komplexní a nezávislou diagnostiku funkčnosti podnikového logistického systému. Stanoví strategii a taktiku plánu pro dstraňování nedostatků ke zlepšení celého systému. K auditu poskytnete základní a doplňkové měřitelné údaje. Logistický systém bude v rámci auditu rozdělen na čtyři části a podrobně prozkoumán:

 • strategie logistiky
 • plánovací a řídící systém
 • informační systém
 • materiálový systém

Po zhodnocení funkčnosti systému je stanoven "Akční plán" pomocí kterého realizujete změny.
Dle hodnocení pro vás vybereme aktivitu, která u vás povede ke změně:

 • Opatření - jednoduše uplatnitelné řešení v již existující řídící struktuře
 • Úloha - úkol, který jste schopni vyřešit samostatně, vyžadující koordinaci a spolupráci pracovníků zainteresovaných do realizace
 • Projekt - změna vyžadující uplatnění principů projetového řízení

Provádění logistického auditu se řídí těmito základními principy:

 • objektivita
 • nezávislost auditora
 • utajení obchodních údajů
 • následné řešení
 • opakovatelnost
 • kontrolovatelnost výstupů

Optimalizace skladových procesů

 • analýza stávajících procesů ve firmě
 • nalezení kritických míst procesu skladového příjmu a vychystávání
 • návrh řešení na zvýšení produktivity (lidské zdroje, regály, technické zařízení)

Optimalizace nákupu zboží

 • rozbor stávajících nákupů
 • nalezení optimálního způsobu nakupování zboží vzhledem k jeho prodeji (obrátkovost zboží)
 • poradenství s proclíváním zboží
 • poradenství s nákupem zboží ze zahraničí (Asijské země)

Expedice zboží

 • definice kriterii pro expedici zboží
 • analýza nákladů na přepravu produktů 

Náklady na provoz skladu

 • stanovení postupu výpočtů nákladů na skladování
 • analýza stávajících procesů
 • odhalení největších ztrát při skladování