Expertní služby

Zabýváme se poradenstvím jak pomocí IT efektivněji zpracovávat tok informací v administraci v logistice toku zásob a zboží od dodavatelů až k odběratelům. Nacházíme řešení, která zekonomizují procesy ve vašem podnikání, ušetří vám čas a značné finanční prostředky.

Spolupracujeme s Rudolfem Malým, Alog. expertem v oblasti interní a externí logistiky.

Je specialistou na vzdělávání a odborný rozvoj profesionálů v tomto oboru.
Poskytuje poradenství a podporu pro realizaci logistických projektů.
Má zkušenosti ze své bohaté praxe a klade důraz na praktickou použitelnost předávaných znalostí.

Logistický audit

vám provede komplexní a nezávislou diagnostiku funkčnosti podnikového logistického systému. Stanoví strategii a taktiku plánu pro dstraňování nedostatků ke zlepšení celého systému. K auditu poskytnete základní a doplňkové měřitelné údaje. Logistický systém bude v rámci auditu rozdělen na čtyři části a podrobně prozkoumán:

Po zhodnocení funkčnosti systému je stanoven "Akční plán" pomocí kterého realizujete změny.
Dle hodnocení pro vás vybereme aktivitu, která u vás povede ke změně:

Provádění logistického auditu se řídí těmito základními principy:

Optimalizace skladových procesů

Optimalizace nákupu zboží

Expedice zboží

Náklady na provoz skladu