Sklad potřebuje řád - mějte pohyb zboží pod kontrolou

Sklad potřebuje řád - mějte pohyb zboží pod kontrolou

Hledáte každý druhý večer ovladač od televize, který neustále záhadně mění polohu? Teď si představte, že by takto někdo zacházel s každým kusem nábytku ve vašem domě. Určitě byste ztráceli čas a nervy. Podobné situace vyvolává zboží, které je uloženo ve skladu nesystematicky. I sklad totiž potřebuje řád. Ten mu lze dodat mnoha způsoby a zajistit tak perfektní fungování celého životního cyklu produktu od výroby až po dodání zákazníkovi. Pojďme se podívat na základní pravidla a faktory, které efektivitu skladu ovlivňují.

Procesy ve skladu, které musí fungovat hladce

Ve skladu se odehrává celá řada procesů, ale obecně můžeme v souvislosti s konkrétním zbožím tyto pochody rozdělit do tří kategorií:

  1. Přesuny zboží

Sem spadá veškerý pohyb zboží, ať už se jedná o příjem, překládku, vychystávání nebo konečnou expedici ze skladu zákazníkovi.

  1. Uskladnění zboží

Jako uskladnění se označuje doba, po kterou zboží zůstává ve skladu aniž by se s ním manipulovalo. Jednotlivé druhy zboží ve skladu se mohou výrazně lišit v tom, jak často dochází k jejich přesunům. Vliv má například sezónní charakter poptávky nebo celková obrátkovost či trvanlivost různých položek.

  1. Evidence zboží

Každý kus zboží v moderním skladu musí být nějakým způsobem zaznamenán do sdíleného systému, a to ideálně s bližšími informacemi o budoucích i minulých přesunech. Dnes rozhodně platí, že čím více spolehlivých dat o každém kusu zboží má vedoucí skladu v ruce, tím lépe sklad funguje.

Všechny zmíněné procesy jsou ve většině skladů závislé jak na lidském rozumu a síle, tak na technologiích. Nesprávně zvolený skladový software vede k většímu počtu lidských chyb a naopak, ani ta nejlepší technologie nemůže efektivně fungovat, když s ní pracovníci neumí zacházet. Z toho důvodu je nutné používat přehledné softwarové řešení, které dokáže polohu zboží nejen jednorázově zaznamenat, ale také dynamicky monitorovat a analyzovat, a ve srozumitelné podobě umí informace předávat zaměstnancům. Moderní skladový systém Macros tyto náročné požadavky splňuje.

 

manipulace se zbožím

Organizace skladu musí mít jasný cíl

Rozmístění zboží v klasickém skladu, kde dochází k vychystávání lidskou rukou, popřípadě strojem s lidskou obsluhou, musí pro správné fungování splňovat několik důležitých kritérií. Zboží by mělo být rozmístěno tak, aby se dosáhlo:

• Maximalizace dostupného prostoru

• Minimalizace nutné manipulace se zbožím

• Co nejlepší dostupnosti zboží pro manipulaci

• Co největší flexibility v uskladňování zboží

• Vytvoření dostatečného prostoru pro pohyb zaměstnanců a manipulaci se zbožím

Dosažení všech vyjmenovaných cílů není jednoduché a často vyžaduje dlouhodobý sběr dat, na jehož základě se pak zboží rozmístí efektivnějším způsobem. Už při výběru skladu a prvotním rozmístění zboží lze však dosáhnout velmi dobrých výsledků, pokud má management skladu efektivitu na paměti jako svou hlavní prioritu.

Tipy pro efektivní rozmístění zboží ve skladu

Na základě našich zkušeností s vedením skladů a vývojem skladového softwaru v praxi jsme pro vás připravili několik základních tipů, díky kterým snáze dosáhnete efektivního fungování skladu.

Zvolte správný způsob ukládání zboží

Výběru regálového systému je potřeba věnovat dostatek pozornosti ještě dlouho předtím, než je první kus zboží uložen ve skladě. Dostatečně flexibilní systém zajistí, že zboží bude snadno dostupné a zároveň bezpečně uložené.

Nejvíce pohyblivé zboží uložte na nejpřístupnější pozice ve skladu

Typ zboží, který je expedován nejčastěji, nesmí být špatně přístupný ani zaskládaný pomaleji expedovaným nebo dokonce „mrtvým“ zbožím (tak označujeme zásoby, které zůstávají ve skladu po velmi dlouhou dobu kvůli nezájmu zákazníků). K rozhodnutí o tom, které zboží patří do předních pozic ve skladu, se používá tzv. ABC analýza, o které si povíme níže v textu.

Každé položce přidělte místo a značku

Jasné značení by mělo být nejen na zboží, ale také na regálech a v jednotlivých pracovních zónách. Systém značení ve skladu vám ušetří čas i peníze, jak se můžete dočíst v našem dalším článku.

Neusínejte na logistických vavřínech

Proces skladování nesmí být rigidní. To, co fungovalo v počátcích byznysu, může při rozšíření skladu nebo diverzifikaci zboží způsobovat dalekosáhlé problémy a výrazně snižovat efektivitu fungování celého podniku. Proto je potřeba kontinuálně sbírat data, analyzovat je a implementovat změny na základě získaných informací.

 

Přizpůsobte skladový software svým potřebám

Systém pro řízení skladu (i v českém prostředí často označovaný anglickou zkratkou WMS – Warehouse Management System) představuje softwarové řešení, které dokáže řídit veškeré dění ve skladišti, a to od příjmu zboží až po expedici. Bez dobrého WMS se dnes neobejde žádný hladce fungující sklad.

Rozdělte zboží metodou “ABC”

Efektivita skladování je (téměř) přímo úměrná vzdálenosti, kterou musí ve skladě urazit buď lidé nebo automatizované stroje. Ke zvýšení efektivity tedy dojde v případě, že zboží je ve skladu rozmístěno tak, aby se k němu pracovníci dostali co nejrychleji. Metoda ABC patří k hojně využívaným způsobům, jak určit, které zboží bude mít ve skladě přednostní pozici.

Z Paretova ekonomického principu vyplývá, že pouze 20 % zboží je zodpovědných za 80 %pohybu ve skladu. Tyto produkty zařaďte do kategorie A. Budou umístěny do nejlépe a nejrychleji dosažitelných pozic ve skladu. Kategorii B tvoří dalších 30 % zboží, se kterým se pohybuje 15 % z celkového času zabraného manipulací. Do kategorie C pak patří zbylá polovina zboží, se kterou je manipulováno pouze 5 % z celkového pohybu ve skladu.

K využití metody ABC je nejdříve nutné najít typy zboží, které skutečně odpovídají kategorii A, tj. dochází u nich k časté manipulaci. Následně určíte i zboží spadající do kategorii B a C. Metodu lze aplikovat na celý sklad i na jednotlivé úseky, kde se frekvence pohybu může lišit.

Chcete-li využít ABC analýzu a efektivní metodiku pro rozmístění zboží ve skladu, potřebujete dostatek reálných dat o zboží a jeho pohybech. Právě zde se skladový systém, jako je například software Macros, stává nepostradatelným pomocníkem.

Kvalitní WMS pomůže naplnit potenciál skladu

Informace pro efektivní řízení skladu získáte díky skladovému softwaru, který vám umožní sledovat cestu každého kusu zboží napříč celým procesem skladování. Opravdu kvalitní WMS dokáže také přímo analyzovat efektivitu a poradí si i s několika propojenými sklady najednou, tak jako to dokáže skladový systém Macros. V moderní logistice totiž musíte počítat s více decentralizovaným skladováním, kde dochází k přesunu mezi mnoha lokálními skladišti. Software pro řízení skladu zajistí, že nezavládne chaos a zboží bude správně rozmístěné, dohledatelné a přístupné.

Náš detailní pohled na skladování zde rozhodně nekončí. V dalších článcích se zaměříme například na náklady související se skladováním, sezónní dynamiku ve skladu či konkrétní příklady, jak zboží efektivně rozmístit.