Náklady na skladování

Náklady na skladování a jak je mít pod kontrolou

Sklad je jako živý organismus, který se může na první pohled zdát skoro nehybný, ale ve skutečnosti je nesmírně dynamický. Zboží je neustále přesouváno a rovněž položky, které dlouhodobě leží na jednom místě, v průběhu roku mění svoji hodnotu. Člověku by se z toho až zamotala hlava. Ovšem informace o cenách za skladování a jejich pohybech napříč časem jsou velmi důležité pro správné fungování podniku. Proto přinášíme přehled všech aspektů, které ovlivňují cenu skladování. A také způsob, jak získat potřebná data pro snížení nákladů za vedení skladu.

Náklady, související s vedením skladu

S procesy ve skladu jsou spojeny jednak přímé náklady za pronájem prostoru, platy skladníků nebo třeba nákup manipulační techniky, ale také mnohem nenápadnější nákladové položky, jako je ušlý zisk nebo ztráty kvůli znehodnocení či ztrátám zboží. Pojďme si je teď přehledně rozdělit.

Náklady na vybudování, údržbu nebo nájem skladu

 • Zajisté chcete, aby se vám každá investice vrátila. Proto je třeba nutně počítat i s mnohdy nemalými náklady na vybudování a údržbu skladovacích prostor, aby stoprocentně plnily svou funkci vložené finance se vám vyplatily.

 • Stále častější je dnes pronajímání si skladových prostor. Jak podnikání roste, mnohdy je třeba mít k dispozici stále větší skladovací kapacitu. Varianta pronájmu přináší méně starostí, v dlouhodobém horizontu ovšem může znamenat také vyšší náklady než v případě vlastních skladových prostor.

Náklady na zaměstnance skladu

 • Ať už je sklad váš nebo si jej pronajímáte, náklady na zaměstnance se vždy promítnou do celkových nákladů na skladování. Primárně se jedná o platy, ale nezapomínejme ani na další náklady, vynaložené na školení a další vzdělávání, ochranné pomůcky atd.

 • V menších podnicích je častá i varianta skladu bez vlastních zaměstnanců, kdy se manipulace se zbožím a materiálem deleguje na buď na jiné pracovníky jako součást jejich širší agendy, nebo se o vše stará jen jedna osoba (to je typické hlavně u živnostníků).

Cena za cestu zboží ze skladu a do skladu

 • Produkty se musí do skladu nějak fyzicky dostat a je nutné započítat pravidelné náklady na tranzit do celkové ceny za uskladňování a vyskladňování.

 • Nezapomínejme ani na obalové materiály, palety apod. Může se jednat o drobné položky, ale jejich neefektivním využíváním i s ohledem na jejich mnohdy značný objem přicházíme zbytečně o nemalé finanční prostředky.

Energie a teplo

 • Máte-li vlastní sklad, nezapomínejte započítat do nákladů položky za elektřinu, plyn či jiné vytápění, ale také vodné a stočné. U pronajatých skladů může být toto vše zahrnuto v ceně nájmu.

Provoz manipulační techniky

 • Pohonné hmoty či baterie, pravidelný servis i opravy manipulační techniky představují tím větší podíl na ceně skladování, čím více je potřeba intralogistiky ve skladu.

Ušlé zisky

 • V případě, že nemáte určité zboží naskladněno a v důsledku toho přijdete o zakázku či zákazníka, tak doplácíte svým ušlým ziskem za malou efektivitu vašeho skladu.

Znehodnocené zboží (např. během přepravy)

 • Pokud nelze poškozené zboží vrátit, ve většině případů nemá smysl tyto zásoby zachraňovat a představují tedy čistou ztrátu.

 • Jen výjimečně je možné získat část nákladů zpět prodejem neponičených dílů a materiálů nebo zařazením zboží do nižší třídy jakosti.

Zastaralé či neprodejné zboží

 • Ne vždy se dá chování zákazníků předem odhadnout, a tak může dojít k tomu, že ve skladu zůstane neprodejné a neatraktivní zboží. Takové zásoby jen zabírají místo jiným položkám, které by vám mohly generovat příjmy. 

 • Abyste se těžko prodejných produktů zbavili, můžete je nabídnout v rámci výprodeje za mimořádně nízké ceny.

Zcizené zboží, obalové materiály, kancelářské vybavení apod.

 • Ano, i ve skladech se někdy věci mohou záhadně ztratit a je třeba s tím dopředu počítat, zejména pokud si skladovací kapacitu pronajímáte.

 • Před zvolením skladového prostoru je dobré se poohlédnout po referencích a zjistit stav služeb od ostatních klientů skladiště (pokud nevyužíváte vlastní sklad nebo si nepronajímáte celý prostor pro sebe).

Pojištění skladu a zboží

 • Bez pojištění proti požáru a dalším katastrofám můžete během okamžiku přijít o kompletní zásoby.

Ostatní náklady na chod skladu

 • Každý podnik je specifický, ale jistě každého napadnou i další náklady, které nebyly zmíněny, např. náklady na úklid. Osoba placená za úklid vám sice peníze nevydělává, ale i tak je zajisté třeba. Stejně tak nezapomínejte na náklady za různé povinné revize apod.

penize_usetrene_za_sklad.jpg

Spočítejte si, jak je váš sklad efektivní

Teď už tedy víte, za co všechno vlastně platíte, když svoje zboží uložíte do skladu. Jak ale zjistit, kde by pro vás mohlo být skladování levnější? Zjistěte si reálnou cenu za jeden metr čtvereční skladovacího prostoru. Stačí znát co nejpřesnější výměru skladiště a mít přehled o tom, kolik jste za skladování zaplatili během jednoho kalendářního roku. Vydělte náklady výměrou a získáte číslo, se kterým můžete pracovat při hledání nového skladu nebo snaze optimalizovat sklad stávající.

Zajímat by vás také měly náklady za skladování vzhledem k zisku, který na zboží máte. Některé zboží má malou marži a navíc je nákladné ho skladovat. Představte si, že prodáváte např. zboží v hodnotě 500 Kč, kde pořizovací cena je 250 Kč, velikost balení 50x50x50 cm a počet kusů v balení 10. Víte, jaké jsou náklady na uskladnění 1000 kusů? Zaměřte se na velikost zboží a počet kusů v balení společně s rozměry balení. Na jednom metru můžete mít celkem 4 balení (40 kusů). Na každém máte marži 250 Kč, celkem tedy vyděláte 10000 Kč a toto číslo můžete porovnat s náklady na metr čtvereční skladového prostoru. Relativně jednoduchá matematika vám tak odhalí ty největší problémy.

Mnohdy se stává, že na skladech dlouhodobě leží zboží, které pouze zabírá místo a náklady na jeho skladování jsou vyšší než zisk z prodeje. Tomu je třeba zabránit a takové zboží buď vrátit dodavateli, nebo se ho pokusit rychle prodat klidně i s výraznou slevou. V opačném případě bude ztráta způsobená náklady na skladování takového zboží pouze dále růst. Navíc bude také zabírat zbytečně prostor pro jiné zboží, které vám může naopak chybět, když ho budou vaši zákazníci poptávat. Nezbyde jim pak nic jiného, než se obrátit na vaši konkurenci.

Abyste odhalili problematické položky ve skladu, vyplatí se znát dobu obratu. Ta vám prozradí, jak rychle se zásoby ve skladu spotřebovávají a obměňují. Čím nižší doba obratu, tím lépe podnik nakládá s finančními prostředky vloženými do zásob. 

Dobu obratu lze vypočítat hned několika způsoby:

Obrat zásob = roční tržby / zásoby

Výsledek tohoto vzorce bude spíše nadhodnocený, protože tržby vyjadřují tržní hodnotu, ale hodnota samotných zásob je uváděna v nákladových cenách.

Obrat zásob = náklady vynaložené na prodané zboží / zásoby

V tomto případě srovnáváme zásoby s náklady vynaloženými na prodané zboží.

Doba obratu zásob = zásoby * 360 / náklady vynaložené na prodané zboží

V praxi osvědčený vzorec shrnuje průměrný počet dnů, během nichž jsou zásoby drženy, ale nejsou vyskladněny.

Získejte přehled o všem, za co ve skladu platíte

Abyste mohli správně vypočítat zmíněné ukazatele a znali skutečnou efektivnost skladu, je nutné kontinuálně sbírat a vyhodnocovat data. K tomu dnes slouží speciální skladový software, který vyřeší většinu problémů za vás a nabídne vám přesný obraz toho, kde a jak váš sklad utrácí. Díky našemu unikátnímu skladovému systému Macros se vám ani ze složitého skladu hlava nezamotá. V digitálním prostředí najdete přehledně zaznamenaný každý pohyb zboží i manipulaci se zásobami, abyste mohli přesně vyhodnocovat fungování vašeho skladu. Rádi vám s pomocí systému Macros pomůžeme dosáhnout efektivního a úsporného skladování.