Jazykové mutace

Je zcela běžné prolínání českého a zahraničního kapitálu, čemuž odpovídá i struktura řady společností, vlastněné nebo spoluvlastněné ze zahraničí. Zároveň čím dál častěji také české společnosti do zahraničí expandují. To samozřejmě přináší především řadu výhod, od otevírání se nových trhů, přes příliv kapitálu apod.

Částečnou překážkou ovšem může být jazyková bariéra. Ale i tento problém dokáže systém Macros řešit díky svým jazykovým mutacím, které odstraňují mnoho bariér mezi např. vlastníky z jedné země a pracovníky z jiné.

Jazykové mutace systému Macros zároveň usnadňují zaškolení pracovníků a obecně práci všem stranám, které mohou používat rozdílný jazyk. I méně kvalifikované pracovníky, kteří neovládají jazyk zaměstnavatele tak lze pověřit prací, kterou by jinak samostatně bez dostatečné jazykové vybavenosti nezvládli. To je zvláště důležité v dnešní době, kdy na řadu pozic dostatek pracovníků schází a zaměstnavatelé je mnohdy musí hledat v zahraničí.

Pracovníci tak mohou v systému pracovat např. ve svém rodném jazyce, což značně minimalizuje zároveň chybovost oproti situaci, kdy by pracovali v systému s jazykem, který plně neovládají. Nadřízení nebo majitelé naopak mají jasný přehled ve svém jazyce.

K dispozici je aktuálně anglická jazyková mutace, pracujeme také na německé a polské mutaci. V případě zájmu je možné zajistit mutace rovněž do dalších jazyků.

Systém Macros Vám pomůže šetřit nejen čas, ale i peníze!