Hardware

V systému Macros je použito mnoho zařízení, které usnadňují komunikaci a práci se softwarem.

Mobilní terminály

Mobilní terminál je zařízení pro mobilní sběr a zpracování dat. Jde o přenosné zařízení s integrovaným snímačem čárového kódu. Funkci terminálu řídí aplikační software. Na rozdíl od snímače čárových kódů mobilní terminál čárový kód nejenom přečte, ale umí ho i zpracovat a z klávesnice vkládat další informace. Terminály mohou s hostitelským systémem komunikovat buď dálkově – kdy se informace z paměti terminálu převádí po kabelu do hostitele ke zpracování - nebo bezdrátově, kdy terminál sdílí informace s hostitelským systémem v reálném čase a načtené informace ihned odesílá.

Macros pracuje s libovolným terminálem, který je připojen do internetu pomocí wifi nebo GSM a obsahuje internetový prohlížeč. Operační systém může být Microsoft Windows nebo Android.

Otestovány v provozu jsou terminály Zebra, OpticonHoneywellChainway.

 

Tiskárny čárových kódů

Tiskárny pracují na principu termotisku nebo termotransferového tisku (tisku přes barvicí pásku) ideálního pro potisk etiket, kartonů či jiného spotřebního materiálu s čárovým kódem, grafikou či jinými údaji.

WMS Macros komunikuje pomocí jazyka Zebra ZPL, a proto je schopen pracovat s tiskárnami Zebra, TSC a mnoha dalšími.

 

Váhy pro pokladní prodej

Pro přesnější a jednodužší způsob prodeje systém Macros komunikuje přímo s vážícím zařízením TSCALE a načtenou hodnotu přenáší přímo do účtenky.

Platební terminály

Pro snadné platby platební kartou systém Macros komunikuje s platebnímy terminály. Při úhradě platby kartou systém automaticky zašle terminálu informaci o úhradě. Před zasláním požadavku se Macros může atomaticky zeptat na korekci ceny pracovníkem na základě pokynů zákazníka. Umíme pracovat s terminály COMGATE, YOMANI, INGENICO. 

Zákaznické displeje

 

Pokladní tiskárny

 

Elektronické cenovky

V systému snadno arychle vystavíte elektronické cenovky ke zboží.