Systém značení ve skladu vám ušetří čas i peníze

Systém značení ve skladu vám ušetří čas i peníze

Pro efektivní práci ve skladu je důležité jeho členění, a stále větším pomocníkem je i propracovaný skladový systém. Ovšem správné značení jednotlivých sektorů bývá mnohdy opomíjeno, což je obrovská chyba. Stačí přitom velice málo: jednoduchý systém značení, který si rychle zapamatují všichni pracovníci, a sklad bude najednou i pro ně mnohem přehlednější a práce o to rychleji hotová.

nejlepší systém značení zboží

Podívejme se nejprve, jak značení vypadat rozhodně nemá:

chybný formát, např. A-03-04-01-02

Již na první pohled je patrné, že podobné značení je velice nepřehledné, což může vést k mnoha chybám ze strany pracovníků. Místo zvýšení efektivity práce může takový systém spíše uškodit.

Zaměřme se nyní na několik příkladů vhodného značení. Nejdříve si ukážeme příklad značení uvnitř jednoho skladu:

správný krátký formát značení 3A.2c

Pro někoho možná nic neříkající označení, ale stačí pár chvil a již automaticky by skladník zamířil k regálu/sektoru číslo 3, část A, police 2, podčást c. Pozorný čtenář si možná všimne i nenápadné tečky - jedná se opravdu o drobnost, která ale zcela jasně odděluje informaci a přispívá k přehlednosti pro pracovníky. To máme ověřeno i mnoha lety praktických zkušeností v oboru. 

Používáte i širší členění na budovy/sklady, řady a podobně? V takovém případě stačí značení pouze vhodně rozšířit:

správný složený formát značení F1 3A.2c

Znovu poměrně jednoduchý systém: budova/sklad F, řada 1 a dále jako v předchozím příkladu. Opět je prvotní umístění vhodným způsobem odděleno od dalších informací, tentokrát mezerou. Jako nápomocné se ukazuje i rozdělení dle barev, které může orientaci dále ulehčit (zvolte vždy výrazné barvy). Pokud budete chtít rozčlenit plochy ještě více, umístěte označení budovy/skladu o řádek výše, abyste informace zpřehlednili. Přehlednost ve skladu je naprosto nutná a pro zaměstnance musí být na první pohled jasné, kam zamířit. Velkým pomocníkem je i skladový systém, jako například software Macros, který umožňuje dělit i jednotlivé police do okruhů dle priority (např. u rychloobrátkového zboží), což efektivitu práce ještě zvyšuje.

Existují ale i další způsoby zjednodušení orientace ve skladu:

Pomoci může podlahové značení, od symbolů šipek až po barevné rozdělení plochy, které lze v současné době realizovat řadou technologií. Nemusí se vždy jednat o barevnou výplň celé plochy, časté jsou např. různě barevné pásky k označení prostoru nejen pro jednotlivé kategorie produktů, ale samozřejmě i vyhrazení uliček pro pohyb osob nebo techniky.

Při samotném skladování nezapomínejte ani na skutečnost, že produkty mohou mít různou velikost a s tím ohledem jsou i rozdílné nároky na plochu (nebo úložný prostor), která je pro jejich skladování třeba. Produkty s potřebou většího skladového prostoru tak můžeme značit větším písmem, zatímco drobné zboží lze naopak značit menším typem písma. Samozřejmě i zde je třeba mít řád, a proto pracujeme pouze s několika velikostmi písma. Využití až příliš mnoha variant naopak může přinášet zbytečné komplikace.

Nehledejte zbytečně složitá řešení. Ve skladu platí, že v jednoduchosti je krása. S pomocí skladového systému Macros a vhodného značení si usnadníte cestu k cíli. Umožní vám zefektivnit práci, zrychlit pohyb skladových zásob a co je nejdůležitější, ušetřit tak nemalé finanční prostředky.