Tipy, triky pro skladování

Tipy, triky a vyzkoušené metody, které zajistí maximální využití místa ve skladu

Každý kout ve skladu, který není efektivně využíván, prodělává peníze. Jedním z úkolů, který pomáhá Macros pro firmy řešit, je nalezení všech nevyužitých prostorů a maximalizace jejich potenciálu. Chtěli bychom se tedy s vámi podělit o naše zkušenosti a poznatky, díky kterým dokážeme malým i velkým firmám zajistit účinné a ekonomicky šetrné skladování.

Neplatíte jenom za zboží

Cena místa ve skladu v posledních letech neustále narůstá, zejména kvůli rozmachu městské logistiky a e-commerce. Je nutné si uvědomit, že se jedná o komplexní částku, kterou tvoří velké množství faktorů. Do ceny za každé jednotlivé místo ve skladu se započítává:

  • Nájemné za každý metr prostoru za rok
  • Fixní a provozní náklady na manipulační techniku
  • Náklady na mzdy zaměstnanců skladu

Dále je však cena za každé místo výrazně ovlivněna efektivitou všech výše zmíněných aspektů skladu. To znamená, že pro skutečně dobře fungující sklad je nutné zajistit to nejlepší úložné řešení, co nejvíce (a zároveň nejšetrněji) vytížit manipulační techniku a omezit lidské chyby.

Dnes se zaměříme především na první bod, tedy rozložení zboží ve skladu, které představuje základní kámen úspěšného nakládání se zásobami.

Obrátkovost je cíl i klíč k maximalizaci prostoru

Jak nejlépe změřit efektivnost skladu? Osvědčenými ukazatelem je doba obratu zásob. K jeho vypočítání ale nejdříve potřebujeme zjistit roční obrátku neboli číslo, které udává, kolikrát se zásoby během jednoho roku spotřebují a znovu doplní.

Obrátka je vyjádřena jako: skutečný stav zásob/spotřeba v daném roce x počet pracovních dní.

Čím vyšší číslo získáte, tím rychleji se zásoby spotřebovávají. Vysoká obrátka také znamená vysokou efektivitu. Může se ale výrazně lišit v závislosti na oblasti, ve které podnikáte. Pro strojírenský průmysl je typická nižší obrátka okolo 4násobné spotřeby zboží za rok, zatímco distribuční sklady mohou mít hodnotu obrátky někdy až nad 20.

Z obrátky pak můžeme vypočíst dobu obratu, která se počítá velmi jednoduše: 365/obrátka

Tímto výpočtem zjistíme průměrný počet dnů, za které společnost dokáže vyskladnit a prodat svoje zásoby. Pokud doba obratu činí 30 dní, tak to zjednodušeně znamená, že od zakoupení leží zásoby 30 dní ve skladu.

Obrátku a dobu obratu je důležité sledovat dlouhodobě, nejlépe pomocí kvalitního skladového softwaru, jaký pro vaše sklady nabízí Macros. Pokud se obrátka dlouhodobě snižuje a doba obratu naopak zvyšuje, pak je nejvyšší čas začít implementovat změny ve způsobech, jakým se zásobami nakládáte.

Využití Paretova principu

Paretův princip říká, že 20 % uskladněného zboží je zodpovědné za 80 % vašeho zisku. Jinak řečeno, manipulace s 20 % zásob se rovná 80 % aktivity ve skladu. Vaším úkolem je tedy zajistit, aby těchto 20 % bylo uskladněno tím nejefektivnějším způsobem.

Nejdříve zjistěte, jaké zboží se ve skladu hýbe nejrychleji (=mizí díky poptávce). K tomu potřebujete dobrý systém identifikace zboží, který zvládne sledovat jeho cestu napříč několika sklady. Nemusíte nic vymýšlet na zelené louce, přesně takový systém poskytuje Macros a dokážeme jej na míru připravit pro potřeby vaší firmy.

Podle aktivity zboží následně rozdělte zásoby do 3 kategorií A, B a C, kde A označuje nejaktivnější a C nejméně aktivní položky. Poté přichází čas k akci. Přesuňte všechny položky kategorie A do nejlépe přístupných míst ve skladu a pro C položky vyhraďte hůře dostupná zákoutí. Každá sekunda se počítá a výsledkem by mělo být jasné zvýšení obrátkovosti.

Nad kategorizací zboží přemýšlejte také v kontextu sezóny. Některé sezónní zboží (např. zimní frézy) může přejít vlivem sezóny do jiné kategorie. Skvělými příklady a určitou inspirací jsou tyto společnosti, které systém Macros využívají.

Tipa s.r.o.: Sezóna mění poptávku po různých typech techniky a zboží.

Mobytex s.r.o.: Obrátkovost se počítá jinak a poptávka se zvyšuje např. na Vánoce, nicméně šíře sortimentu není tak velká, proto není nutné zboží přesouvat.

Motomax s.r.o.: Prodeje především na jaře, v létě je vhodné změnit pozici pouze části zboží.

Jan Svoboda s.r.o.: U této společnosti nemá obrátkovost vliv, dodává do výrobních firem, kde jsou odběry konstantní.

Pochopitelně však platí, že každá firma je specifická a vyžaduje individuální přístup.

Poznejte své zboží

Na zboží se nemusíte dívat jenom z hlediska míry jeho přesunů. Někdy si stačí uvědomit, že malé produkty zabírají neúměrně velké množství místa kvůli nesprávnému způsobu jejich uložení. Ve velkém množství skladů jsou totiž drobné položky umístěny do úložných nádob, které jsou nakoupeny bez přihlédnutí k prostoru, který zabírají.

Každá velikost zboží by místo toho měla mít oddělenou nádobu přiměřené velikosti tak, aby zabírala ve skladu co nejmenší místo. Matice nepotřebují stejně velký kontejner jako hasáky. Správným výběrem úložných nádob dokážete ušetřit i několik metrů čtverečních místa v regálech.

Dejte si pozor také na to, aby bylo zboží od sebe snadno rozpoznatelné. Podobné položky je lepší skladovat v regálech nad sebou než vedle sebe, nebo je velice jasně oddělit, aby se nemohly promíchat. Minimalizujete tím zbytečné chyby a následné reklamace ze strany zákazníků, což samozřejmě zvyšuje i náklady.

Nový úložný prostor od podlahy ke stropu

Výběr regálového systému je z hlediska efektivity skladu klíčový. Uspořádání regálů (nebo rozhodnutí, zda regály zcela vynechat) záleží na druhu zásob, které se ve skladu nacházejí. Správný regálový systém musí umožnit dostatečně jednoduchý průjezd manipulační techniky a být dostupný pro zaměstnance skladu. Obecné řešení neexistuje, proto ostatně každé firmě nabízíme detailní poradenství ohledně skladování. To je založené na poznání všech důležitých procesů. Mimo jiné lze však implementovat tyto změny, které se postarají o zvýšení efektivity prostoru:

  • Pokud regály nevyužíváte a skladujete veškeré zásoby volně na zemi, tak se ujistěte, že vám zbytečné místo nezabírá lidově řečeno nepořádek. Důkladný úklid a určení místa pro všechny prvky skladu může být až překvapivě efektivním způsobem, jak okamžitě získat extra prostory.
  • Podlaha představuje využitelný prostor i ve skladech, kde zboží ukládáte do regálů. Zvažte, zda se vám nevyplatí investice do plošiny, která vytvoří extra patro pro zásoby nebo manipulační nástroje. Doporučujeme podívat se také na systém značení pozic ve skladu.
  • Ve skladu s vysokou obrátkou je nutné najít flexibilní řešení, díky kterému nebudete ztrácet čas přesouváním zboží při náhlých změnách poptávky. K tomu se ideálně hodí mobilní regály, které lze přesouvat podle momentálních potřeb.
  • Snažte se omezit prostor mezi jednotlivými regály. Samozřejmě zaměstnanci a manipulační technika musí bez problémů uličkami projet, ale jejich šířka bývá často zbytečně naddimenzována.
  • Nezapomínejte na vertikální prostor. Zboží sice nemůže být naskládáno až ke stropu, ale v některých částech skladu lze vždy najít nevyužitý prostor nad regály. Bezpečným řešením je zde nákup nového a vyššího regálového systému.
  • Zkontrolujte si, že při skladování využíváte celou hloubku regálu. Vzhledem k manipulaci může docházet ke vzniku využitelných mezer za uloženými zásobami.

Lidský faktor hraje důležitou roli

Lidská nátura si se změnami příliš nerozumí, a proto musí management vzít v potaz, že větší požadavky na efektivitu budou ovlivněné přístupem zaměstnanců. Každá změna ve skladu by měla být předem avizována a ideálně rovnou zapojte zaměstnance do celého procesu. Tím získají od začátku lepší přehled a neztratíte jejich produktivitu.

Nevíte, kde se vším začít? Obraťte se na Macros, pokud vás zajímá, jak přesně zapojit veškeré výše zmíněné změny a jak dosáhnout maximálního využití prostoru ve skladu.