Efektivní správa skladových zásob

Efektivní správa skladových zásob vám ušetří mnoho problémů

Podniky si rychle uvědomují, že skladová kontrola je nezbytně nutná pro úspěšné podnikání. Na dnešním konkurenčním trhu si majitelé firem zkrátka nemohou dovolit, aby jim peníze zbytečně protékaly mezi prsty. Přesto se tak mnohdy děje. Podívejme se na běžné problémy se správnou zásob, jejich příčiny, jak jim poměrně jednoduše zabránit, a z mínusových položek tak udělat plusové.

K problémům se správou zásob obvykle přispívá mnoho faktorů. Ačkoli to není vyčerpávající seznam, následující uvádí několik nejpravděpodobnějších důvodů, proč vaše řízení zásob trpí.

Systém „tužka – papír“ může podnik položit na kolena

Postupy manuální správy zásob, jako nabízí například Excel, jsou obvykle prvním nástrojem, který malé a střední podniky používají ke správě zboží. I když tabulky na začátku fungují dobře, pokud jste v malém provozu, mohou rychle vést k ochromujícím problémům. U malých firem o několika zaměstnancích je běžné, že skladník vychystává zboží na základě písemného, nebo dokonce ústního pokynu.

Častý problém je příliš mnoho nebo málo zboží

Pokud nepoužíváte profesionální nástroje k identifikaci prodejních trendů, nejprodávanějších položek, chování zákazníků atd., objednáte příliš mnoho a setkáte se s nadměrným stavem zásob. Toto je doslova noční můrou managementu, jelikož podle statistik má většina podniků 20 až 40 procent svého pracovního kapitálu svázaného v zásobách. V opačném případě objednáte příliš málo a přijdete o zákazníky. Díky přesným přehledům můžete lépe předpovídat budoucí chování svých zákazníků, a podle toho objednávat, aby bylo možné co nejlépe vyhověli jejich požadavkům. Vyhnete se mnohdy zdlouhavému procesu, který si firma nemůže dovolit, pokud chce prosperovat. Mentalita dnešního zákazníka je: „Chci to mít hned“. Je již běžnou praxí, že po úhradě objednávky bývá zboží doručeno na druhý den. Zákazník se pak rád vrací.

Chyby při zadávání do tabulek

Ruční sledování zásob a inventarizace jsou vhodné pro malé podniky, ale s růstem vaší společnosti se stává tento postup mnohdy časově náročný a chybný. To má negativní vliv na budoucí prosperitu firmy. Například u některého zboží může být zaznamenáno nesprávné množství. V důsledku toho objednáte 500 kusů místo 50. Pokud se těchto 500 kusů neprodá, stane se zbytečným kapitálem, který by se jinak dal využít tisíci dalšími způsoby.

Systémy eliminují omyly zaměstnanců

Neustálé rutinní zapisování, doplňování a přepisování položek, adres a mnohého dalšího, vede méně nebo více častěji ke kritickým chybám. Systém řízení zásob se o tyto potíže jednorázově a jednou provždy postará. Navíc zaměstnanci ocení, že budou osvobozeni od nudného stereotypu a mohou svůj pracovní čas naplnit účelněji.

Řízení zásob na skladě se dá elegantně vyřešit s Macrosem

Získejte automatizaci. Proaktivní systém řízení zásob již není sci-fi. Efektivní systémy (kdy čtečky čárových kódů jsou samozřejmostí) nyní dalece přesahují správu pouhého zaznamenávání zásob na skladě. Nabízejí také například automatizaci času. Díky inteligentnímu řešení máte přístup k přesným datům v reálném čase. To znamená, že vaše společnost může získat cenné informace pro lepší predikci, a být tak neustále krok před konkurencí. Výjimkou není ani integrace s účetní platformou či přístup k terminálům a počítačům. Tyto systémy jsou vždy šité na míru, a proto je možné volit mezi základními či extenzivními balíčky podle konkrétních potřeb firmy.