Vlastnosti e-shopu

 

Produkty

Správa a zobrazení produktů v koncovém e-shopu jsou provázány se skladovou kartou. Díky tomuto provázání se všechny atributy a vlastnosti nastavují na jedné kartě zboží. Tímto způsobem je zajištěna efektivní správa všech produktů.

Produkty je možné kategorizovat do libovolně velkého stromu s nekonečnými možnostmi zanoření. Rovněž je možné u každého produktu nastavovat mnoho atributů, podle kterých mohou zákazníci, ale i zaměstnanci, vyhledávat. Zboží je možné sjednocovat do jedné hlavní karty, tato funkce je vhodná v případě, že se prodává mnoho variant jednoho zboží, které se liší jedním či více parametry.

Všechny produkty mohou být opatřeny jedním nebo několika obrázky. Do každého obrázku je možné automaticky přidávat vodoznak.

Veškeré vyhledávání zboží je opatřeno našeptávači pro pohodlnější nalezení produktu. Zákazníci mají k dispozici kromě parametrického vyhledávání i cenovou osu pro omezení dle výběru ceny.

 

Adresář

Modul adresář eviduje všechny zákazníky celého systému a dokáže s nimi efektivně a pohodlně pracovat. V adresáři se evidují zákaznici a dodavatelé. Adresář zajišťuje provázání mezi všemi doklady zákazníků a umožňuje zobrazení přehledů informací. Adresář je stěžejní modul celého systému a je k dispozici ve všech variantách řešení.

Adresář eviduje kompletní adresy zákazníků včetně doručovacích adres a kontaktních osob. Více doručovacích adres a kontaktní osoby jsou vhodné hlavně pro firemní zákazníky. Adresář je propojen na českou databázi firem u ministerstva financí (ARES).

Modul zajišťuje i konfiguraci a přístupy zákazníků do e-shopu. Každý zákazník má možnost víceúrovňového přístupu. Hlavní přístup umožňuje procházení všech dokladů spojených se zákazníkem. Přístup má možnost vytvářet dílčí pobočky, které mají vlastní přihlášení do systému. Pobočkám se zobrazí pouze jejich dokumenty.

Zákazníky je možné dělit na dvě základní skupiny, na maloobchodní (B2C) a velkoobchodní (B2B). Další možnost členění je pomocí okruhů zákazníků, kde si mohu členit jak hlavní adresy (fakturační), tak všechny doručovací. Při realizaci prodeje na více pobočkách je možné zákazníky dělit i podle prodejních poboček.

Součástí adresáře jsou i marketingové nástroje. Můžete rozesílat newlettery, sms, vytvářet různé slevy a další akce pro přilákání více zákazníků.

Statistiky u zákazníků

U každého zákazníka je možnost vidět podrobné statistiky prodeje za jednotlivé měsíce v aktuálním roce i let minulých. V přehledech je možné zobrazit tržby za jednotlivé dodavatele a tím si tak vyfiltrovat na který ze sortimentů se zákazník zaměřuje.

Součástí statistik je zobrazení odběru jednotlivých zákazníků. Pro přehlednější zobrazení je možné provést odfiltrování na určitou velikost rabatu apod.

 

Navigace, ovládací prvky, filtrování

Ovládací prvky celého systému jsou závislé pouze na designu a požadavcích prodávaných produktů. Všechny prvky zobrazení se dají modifikovat dle potřeb klienta.

Pro větší pohodlí nakupujících je připraven našeptávač produktů a podrobný filtr dle výrobců a atributů zboží v dané kategorii. Součástí vyhledávání je i cenový filtr, aby si uživatel mohl stanovit své cenové rozpětí nakupovaného výrobku.

Vyhledávání je doplněno o vyhledávání dle klíčových slov, které je možné nadefinovat ke každému produktu. Všechna klíčová slova nejsou na první pohled viditelná, a proto je možné k produktům nadefinovat slangové nebo hovorové výrazy.

Systém si ukládá hledané výrazy, které se pak dají přiřadit k produktům do klíčových slov a oficiální název produktů zůstane zachován.

 

Ceny, akce, slevy

Systém je připraven na několik cenových hladin. Hlavní cenové hladiny jsou pro velkoobchodní a maloobchodní zákazníky, a k tomu je připojeno několik variant slev.

Slevy je možné definovat na velkoobchodních cenách a to buď procentuálně nebo konkrétní částkou. Podobná možnost definování slevy je i u maloobchodních cen, kde je možnost vytvořit slevu pro e-shopovou cenu a pro přímý prodej.

Slevy jsou dále doplněny o možnost prodeje 1+1 zdarma, nebo počet, který si tam uživatel nastaví.

 

Objednávky

Objednávky si vytváří zákazník pomocí klasického nákupu v uživatelské části nebo je možné ji zadat pomocí administrace, když máte zákazníka na telefonu, nebo k Vám zákazník doručí svoji objednávku jinou cestou.

Zboží zaevidované do systému se pro zákazníka blokuje a není tedy možné, aby zákazník objednané zboží nedostal. Zákazník je vždy průběžně informován o stavu své objednávky. Informace jsou k dispozici po přihlášení zákazníkem do systému. Zároveň jsou zaslány na jeho e-mailovou adresu po vytvoření objednávky.

Systém s těmito objednávkami pracuje i po zaevidování a dokáže generovat objednávky k jednotlivým dodavatelům, aby buď doplnil zboží, nebo doobjednal položky, které konkrétnímu zákazníkovi chybí.

Po přijetí tohoto zboží od dodavatele dokáže z již zaevidovaného zboží vytvářet příjmové doklady.

 

Copyright © 2011 - 2022 macros, webdesign: FormSoft s.r.o., všechna práva vyhrazena
Requests 0.091033 s
1,468.8828 kB
Benchmark Min Max Average Total
"vlastnosti-e-shopu/m673" (1)
0.093668 s
0.093668 s
0.093668 s
0.093668 s
1,493.2734 kB
1,493.2734 kB
1,493.2734 kB
1,493.2734 kB
Kohana 0.067462 s
63.9297 kB
Benchmark Min Max Average Total
find_file (90)
0.000035 s
0.005115 s
0.000750 s
0.067462 s
0.5469 kB
4.4063 kB
0.7103 kB
63.9297 kB
Database (default) 0.008904 s
128.0078 kB
Benchmark Min Max Average Total
SHOW FULL COLUMNS FROM `settings` (1)
0.000486 s
0.000486 s
0.000486 s
0.000486 s
4.4609 kB
4.4609 kB
4.4609 kB
4.4609 kB
SELECT `settings`.* FROM `settings` WHERE `settings`.`id` = 'default_title' LIMIT 1 (1)
0.000129 s
0.000129 s
0.000129 s
0.000129 s
2.9688 kB
2.9688 kB
2.9688 kB
2.9688 kB
SELECT `settings`.* FROM `settings` WHERE `settings`.`id` = 'meta_keywords' LIMIT 1 (1)
0.000065 s
0.000065 s
0.000065 s
0.000065 s
3.0781 kB
3.0781 kB
3.0781 kB
3.0781 kB
SELECT `settings`.* FROM `settings` WHERE `settings`.`id` = 'meta_description' LIMIT 1 (1)
0.000053 s
0.000053 s
0.000053 s
0.000053 s
2.9688 kB
2.9688 kB
2.9688 kB
2.9688 kB
SHOW FULL COLUMNS FROM `treemenu` (1)
0.000444 s
0.000444 s
0.000444 s
0.000444 s
4.9766 kB
4.9766 kB
4.9766 kB
4.9766 kB
SELECT `treemenu`.* FROM `treemenu` WHERE `treemenu`.`id` = '673' LIMIT 1 (4)
0.000051 s
0.002882 s
0.000766 s
0.003066 s
4.5859 kB
4.5859 kB
4.5859 kB
18.3438 kB
SHOW FULL COLUMNS FROM `articles` (1)
0.002649 s
0.002649 s
0.002649 s
0.002649 s
6.5547 kB
6.5547 kB
6.5547 kB
6.5547 kB
SELECT COUNT(*) AS `records_found` FROM `articles` JOIN `articles_treemenu` ON (`articles_treemenu`.`article_id` = `articles`.`id`) WHERE `articles_treemenu`.`treemenu_id` = '673' AND `approval` = 1 AND `visible` = 1 AND `visibility_right` IN ('all', 'not_logged') ORDER BY `articles`.`priority` DESC, `articles`.`created` DESC, `articles`.`title` ASC (1)
0.000079 s
0.000079 s
0.000079 s
0.000079 s
2.2734 kB
2.2734 kB
2.2734 kB
2.2734 kB
SELECT `articles`.* FROM `articles` JOIN `articles_treemenu` ON (`articles_treemenu`.`article_id` = `articles`.`id`) WHERE `articles_treemenu`.`treemenu_id` = '673' AND `approval` = 1 AND `visible` = 1 AND `visibility_right` IN ('all', 'not_logged') ORDER BY `articles`.`priority` DESC, `articles`.`created` DESC, `articles`.`title` ASC LIMIT 15 OFFSET 0 (1)
0.000085 s
0.000085 s
0.000085 s
0.000085 s
15.1250 kB
15.1250 kB
15.1250 kB
15.1250 kB
SHOW FULL COLUMNS FROM `articles_modules` (1)
0.000426 s
0.000426 s
0.000426 s
0.000426 s
4.9766 kB
4.9766 kB
4.9766 kB
4.9766 kB
SELECT `articles_modules`.* FROM `articles_modules` WHERE `article_id` = '677' AND `position` = 'up' AND `module_id` <> 'media' ORDER BY `module_id` ASC, `id` ASC (1)
0.000063 s
0.000063 s
0.000063 s
0.000063 s
4.6172 kB
4.6172 kB
4.6172 kB
4.6172 kB
SELECT `articles_modules`.* FROM `articles_modules` WHERE `article_id` = '677' AND `position` = 'up' AND `module_id` = 'media' ORDER BY `id` ASC (1)
0.000058 s
0.000058 s
0.000058 s
0.000058 s
4.6172 kB
4.6172 kB
4.6172 kB
4.6172 kB
SELECT `articles_modules`.* FROM `articles_modules` WHERE `article_id` = '677' AND `position` = 'down' AND `module_id` <> 'media' ORDER BY `module_id` ASC, `id` ASC (1)
0.000053 s
0.000053 s
0.000053 s
0.000053 s
4.6172 kB
4.6172 kB
4.6172 kB
4.6172 kB
SELECT `articles_modules`.* FROM `articles_modules` WHERE `article_id` = '677' AND `position` = 'down' AND `module_id` = 'media' ORDER BY `id` ASC (1)
0.000056 s
0.000056 s
0.000056 s
0.000056 s
4.6172 kB
4.6172 kB
4.6172 kB
4.6172 kB
SELECT `treemenu`.* FROM `treemenu` WHERE (`parent_id` = '0' OR `parent_id` IN (SELECT id FROM treemenu WHERE `left`<=10 AND `right`>=11)) AND `treemenu`.`id` > '0' AND `type` != 'invisible' ORDER BY `treemenu`.`left` ASC (1)
0.000066 s
0.000066 s
0.000066 s
0.000066 s
6.3672 kB
6.3672 kB
6.3672 kB
6.3672 kB
SHOW FULL COLUMNS FROM `media` (1)
0.000355 s
0.000355 s
0.000355 s
0.000355 s
4.9766 kB
4.9766 kB
4.9766 kB
4.9766 kB
SELECT `media`.* FROM `media` WHERE `media`.`id` = '0' LIMIT 1 (1)
0.000063 s
0.000063 s
0.000063 s
0.000063 s
4.3984 kB
4.3984 kB
4.3984 kB
4.3984 kB
SELECT `treemenu`.* FROM `treemenu` WHERE `treemenu`.`id` > '0' AND `type` != 'invisible' ORDER BY `treemenu`.`left` ASC (2)
0.000069 s
0.000120 s
0.000095 s
0.000189 s
8.6172 kB
8.6172 kB
8.6172 kB
17.2344 kB
SHOW FULL COLUMNS FROM `routes` (1)
0.000396 s
0.000396 s
0.000396 s
0.000396 s
4.5234 kB
4.5234 kB
4.5234 kB
4.5234 kB
SELECT `routes`.* FROM `routes` WHERE `type` = 'menu' (1)
0.000063 s
0.000063 s
0.000063 s
0.000063 s
3.3438 kB
3.3438 kB
3.3438 kB
3.3438 kB
SELECT `settings`.* FROM `settings` WHERE `settings`.`id` = 'view_counter' LIMIT 1 (1)
0.000059 s
0.000059 s
0.000059 s
0.000059 s
2.9688 kB
2.9688 kB
2.9688 kB
2.9688 kB
Application Execution (296) 0.089961 s 0.481392 s 0.162396 s 0.122988 s
1,188.1719 kB 2,268.6172 kB 1,900.2184 kB 2,007.8203 kB