Skladování 101: Efektivita skladu pod kontrolou

Skladování 101: Efektivita skladu pod kontrolou

Hledáte každý druhý večer ovladač od televize, který neustále záhadně mění polohu? Teď si představte, že by takto někdo zacházel s každým kusem nábytku ve vašem domě. Pouze byste ztráceli čas a nervy. Podobné situace vyvolává zboží, které je uloženo nesystémově ve skladu. I sklad totiž potřebuje řád. Ten mu lze dodat mnoha způsoby a zajistit tak perfektní fungování celého životního cyklu produktu od výroby až po dodání zákazníkovi. Pojďme se podívat na základní pravidla a faktory, které efektivitu skladu ovlivňují.

Kde se efektivita může zaseknout?

Sklad může plnit velké množství funkcí, mnohdy naráz. Obecně můžeme mluvit o 3 hlavních procesech, které ve skladech probíhají:

Přesuny zboží

Veškerý pohyb zboží, ať už se jedná o příjem, překládku, vychystávání nebo konečnou expedici.

Uskladnění zboží

Doba, po kterou zboží zůstává ve skladu bez toho, aby se s ním manipulovalo. Jednotlivé druhy zboží ve skladu se mohou výrazně lišit v tom, jak často dochází k jejich přesunům.

Informování o zboží

Každý kus zboží v moderním skladu musí být nějakým způsobem zaznamenán do sdíleného systému, a to ideálně s bližšími informacemi o budoucích přesunech. Dnes rozhodně platí, že čím více spolehlivých dat o každém kusu zboží má vedoucí skladu v ruce, tím lépe sklad funguje.

Výše zmíněné funkce jsou ve většině skladů závislé jak na lidském rozumu a síle, tak na technologiích. Nesprávně zvolený software vede k většímu počtu lidských chyb a naopak, když lidé neumí zacházet správně se softwarem, nemůže nic efektivně fungovat. Z toho důvodu je nutné používat přehledné softwarové řešení, které dokáže polohu zboží nejenom jednorázově zaznamenat, ale také dynamicky monitorovat a analyzovat. Díky skladovému systému Macros získáte dokonalý přehled o veškerém pohybu zboží a můžete se soustředit na další důležité aspekty skladu.

Nejdůležitější aspekty skladu

Rozmístění zboží v klasickém skladu, kde dochází k vychystávání lidskou rukou, popř. strojem ovládaným člověkem, musí pro správné fungování splňovat několik důležitých kritérií. Zboží by mělo být rozmístěno tak, aby se dosáhlo:

• Maximalizace dostupného prostoru

• Minimalizace nutné manipulace se zbožím

• Co nejlepší dostupnosti zboží pro manipulaci

• Co nejlepší flexibility v uskladňování zboží

• Vytvoření největšího možného prostoru pro pohyb zaměstnanců a manipulaci se zbožím

Dosažení všech vyjmenovaných cílů není jednoduché a často vyžaduje dlouhodobý sběr dat, na jehož základě se pak zboží rozmístí efektivnějším způsobem. Už při výběru skladu a prvotním rozmístění zboží lze však dosáhnout velmi dobrých výsledků, pokud má management efektivitu jako hlavní prioritu.

Důležité tipy pro správné rozmístění zboží

Vyberte si správný způsob ukládání zboží

Výběru regálového systému je potřeba věnovat dostatek pozornosti ještě dlouho předtím, než je první kus zboží uložen ve skladě. Dostatečně flexibilní systém zajistí, že zboží bude snadno dostupné a zároveň bezpečně uložené.

Nejvíce pohyblivé zboží musí být na nejpřístupnější poloze ve skladu

Typ zboží, který je expedován nejčastěji, nesmí být zaházen pomaleji expedovaným nebo dokonce „mrtvým “ zbožím (zásoby, které zůstávají ve skladu po velmi dlouhou dobu kvůli nezájmu zákazníků). K rozhodnutí o tom, které zboží patří do určených pozic ve skladu, se používá tzv. ABC analýza, o které si povíme v další sekci.

Všechno by mělo mít místo i značku

Jasné značení by mělo být nejenom na zboží, ale také na regálech a jednotlivých pracovních zónách. Pomáhá ve zlepšení efektivity, celkové přehlednosti a zvýšení bezpečnosti.

Neusínejte na logistických vavřínech

Proces skladování nesmí být rigidní. To, co fungovalo v počátcích byznysu, může při rozšíření skladu nebo diverzifikaci zboží způsobovat dalekosáhlé problémy a výrazně snižovat efektivní fungování celého podniku. Proto je potřeba kontinuálně sbírat data, analyzovat je a implementovat změny na základě získaných informací.

Systém pro řízení skladu je dnes nutnost, nikoliv luxus

Systém pro řízení skladu (i v českém prostředí mnohdy označovaný jako WMS – Warehouse management systém) představuje softwarové řešení, které dokáže řídit veškeré dění ve skladišti – od příjmu až po expedici. Bez dobrého WMS se dnes neobejde žádný hladce fungující sklad.

Metoda ABC

Efektivita skladování je (téměř) přímo úměrná vzdálenosti, kterou musí ve skladě urazit buď lidé nebo automatizované stroje. Ke zvýšení efektivity tedy dojde v případě, že zboží je ve skladu rozmístěno tak, aby se k němu pracovníci dostali co nejrychleji. Metoda ABC patří k hojně využívaným způsobům, jak určit, které zboží bude mít ve skladě přednostní pozici.

Z Paretova principu vyplývá, že 20 % zboží je zodpovědné za 80 % pohybu ve skladu. Tyto produkty zařadíme do kategorie A – budou umístěny do nejlépe a nejrychleji dosažitelných poloh. Kategorii B tvoří dalších 30 % zboží, se kterým se pohybuje 15 % z celkového času zabraného manipulací. Do kategorie C pak patří zbylá polovina zboží, se kterou je manipulováno pouze 5 % z celkového pohybu ve skladu.

K využití metody ABC je nejdříve nutné najít typy zboží, které skutečně odpovídají kategorii A, tj. dochází u nich k časté manipulaci. Následně se najde zboží spadající do kategorii B a C. Metodu lze aplikovat na celý sklad i na jednotlivé úseky, kde se frekvence pohybu může lišit.

ABC analýzu a metody rozmístění však nelze využít, pokud nemáme k dispozici reálná data o zboží.

Kvalitní WMS pomůže naplnit potenciál skladu

Potřebné informace získáme díky WMS (systém řízení skladu), který dokáže sledovat cestu každého kusu zboží napříč celým procesem skladování. Opravdu kvalitní WMS dokáže také přímo analyzovat efektivitu a poradí si i s několika propojenými sklady najednou, tak jako to dokáže skladový systém Macros. V moderní logistice totiž musíme počítat s více decentralizovaným skladováním, kde dochází k přesunu mezi mnoha lokálními skladišti. WMS zajistí, že nepřevládne chaos a zboží bude správně rozmístěné, dohledatelné a přístupné.

Náš detailní pohled na skladování zde rozhodně nekončí. V dalších článcích se pod drobnohledem podíváme na náklady související s rozmístěním zboží, sezónní dynamiku ve skladu či konkrétní příklady, jak zboží rozmístit.

Copyright © 2011 - 2022 macros, webdesign: FormSoft s.r.o., všechna práva vyhrazena
Requests 0.078638 s
1,474.3516 kB
Benchmark Min Max Average Total
"skladovani-101-efektivita-skladu-pod-kontrolou/m756" (1)
0.081404 s
0.081404 s
0.081404 s
0.081404 s
1,498.7578 kB
1,498.7578 kB
1,498.7578 kB
1,498.7578 kB
Kohana 0.057744 s
63.9297 kB
Benchmark Min Max Average Total
find_file (90)
0.000034 s
0.001677 s
0.000642 s
0.057744 s
0.5469 kB
4.4063 kB
0.7103 kB
63.9297 kB
Database (default) 0.006070 s
129.1875 kB
Benchmark Min Max Average Total
SHOW FULL COLUMNS FROM `settings` (1)
0.000514 s
0.000514 s
0.000514 s
0.000514 s
4.4609 kB
4.4609 kB
4.4609 kB
4.4609 kB
SELECT `settings`.* FROM `settings` WHERE `settings`.`id` = 'default_title' LIMIT 1 (1)
0.000083 s
0.000083 s
0.000083 s
0.000083 s
2.9688 kB
2.9688 kB
2.9688 kB
2.9688 kB
SELECT `settings`.* FROM `settings` WHERE `settings`.`id` = 'meta_keywords' LIMIT 1 (1)
0.000070 s
0.000070 s
0.000070 s
0.000070 s
3.0781 kB
3.0781 kB
3.0781 kB
3.0781 kB
SELECT `settings`.* FROM `settings` WHERE `settings`.`id` = 'meta_description' LIMIT 1 (1)
0.000055 s
0.000055 s
0.000055 s
0.000055 s
2.9688 kB
2.9688 kB
2.9688 kB
2.9688 kB
SHOW FULL COLUMNS FROM `treemenu` (1)
0.000472 s
0.000472 s
0.000472 s
0.000472 s
4.9766 kB
4.9766 kB
4.9766 kB
4.9766 kB
SELECT `treemenu`.* FROM `treemenu` WHERE `treemenu`.`id` = '756' LIMIT 1 (4)
0.000062 s
0.000170 s
0.000099 s
0.000396 s
4.5859 kB
4.5859 kB
4.5859 kB
18.3438 kB
SHOW FULL COLUMNS FROM `articles` (1)
0.000429 s
0.000429 s
0.000429 s
0.000429 s
6.5547 kB
6.5547 kB
6.5547 kB
6.5547 kB
SELECT COUNT(*) AS `records_found` FROM `articles` JOIN `articles_treemenu` ON (`articles_treemenu`.`article_id` = `articles`.`id`) WHERE `articles_treemenu`.`treemenu_id` = '756' AND `approval` = 1 AND `visible` = 1 AND `visibility_right` IN ('all', 'not_logged') ORDER BY `articles`.`priority` DESC, `articles`.`created` DESC, `articles`.`title` ASC (1)
0.000339 s
0.000339 s
0.000339 s
0.000339 s
2.2734 kB
2.2734 kB
2.2734 kB
2.2734 kB
SELECT `articles`.* FROM `articles` JOIN `articles_treemenu` ON (`articles_treemenu`.`article_id` = `articles`.`id`) WHERE `articles_treemenu`.`treemenu_id` = '756' AND `approval` = 1 AND `visible` = 1 AND `visibility_right` IN ('all', 'not_logged') ORDER BY `articles`.`priority` DESC, `articles`.`created` DESC, `articles`.`title` ASC LIMIT 15 OFFSET 0 (1)
0.000654 s
0.000654 s
0.000654 s
0.000654 s
16.6250 kB
16.6250 kB
16.6250 kB
16.6250 kB
SHOW FULL COLUMNS FROM `articles_modules` (1)
0.000482 s
0.000482 s
0.000482 s
0.000482 s
4.9766 kB
4.9766 kB
4.9766 kB
4.9766 kB
SELECT `articles_modules`.* FROM `articles_modules` WHERE `article_id` = '653' AND `position` = 'up' AND `module_id` <> 'media' ORDER BY `module_id` ASC, `id` ASC (1)
0.000301 s
0.000301 s
0.000301 s
0.000301 s
4.6172 kB
4.6172 kB
4.6172 kB
4.6172 kB
SELECT `articles_modules`.* FROM `articles_modules` WHERE `article_id` = '653' AND `position` = 'up' AND `module_id` = 'media' ORDER BY `id` ASC (1)
0.000309 s
0.000309 s
0.000309 s
0.000309 s
4.6172 kB
4.6172 kB
4.6172 kB
4.6172 kB
SELECT `articles_modules`.* FROM `articles_modules` WHERE `article_id` = '653' AND `position` = 'down' AND `module_id` <> 'media' ORDER BY `module_id` ASC, `id` ASC (1)
0.000222 s
0.000222 s
0.000222 s
0.000222 s
4.6172 kB
4.6172 kB
4.6172 kB
4.6172 kB
SELECT `articles_modules`.* FROM `articles_modules` WHERE `article_id` = '653' AND `position` = 'down' AND `module_id` = 'media' ORDER BY `id` ASC (1)
0.000205 s
0.000205 s
0.000205 s
0.000205 s
4.6172 kB
4.6172 kB
4.6172 kB
4.6172 kB
SELECT `treemenu`.* FROM `treemenu` WHERE (`parent_id` = '0' OR `parent_id` IN (SELECT id FROM treemenu WHERE `left`<=68 AND `right`>=69)) AND `treemenu`.`id` > '0' AND `type` != 'invisible' ORDER BY `treemenu`.`left` ASC (1)
0.000445 s
0.000445 s
0.000445 s
0.000445 s
6.2656 kB
6.2656 kB
6.2656 kB
6.2656 kB
SHOW FULL COLUMNS FROM `media` (1)
0.000409 s
0.000409 s
0.000409 s
0.000409 s
4.9766 kB
4.9766 kB
4.9766 kB
4.9766 kB
SELECT `media`.* FROM `media` WHERE `media`.`id` = '0' LIMIT 1 (1)
0.000066 s
0.000066 s
0.000066 s
0.000066 s
4.3984 kB
4.3984 kB
4.3984 kB
4.3984 kB
SELECT `treemenu`.* FROM `treemenu` WHERE `treemenu`.`id` > '0' AND `type` != 'invisible' ORDER BY `treemenu`.`left` ASC (2)
0.000064 s
0.000069 s
0.000067 s
0.000133 s
8.5156 kB
8.5156 kB
8.5156 kB
17.0313 kB
SHOW FULL COLUMNS FROM `routes` (1)
0.000340 s
0.000340 s
0.000340 s
0.000340 s
4.5078 kB
4.5078 kB
4.5078 kB
4.5078 kB
SELECT `routes`.* FROM `routes` WHERE `type` = 'menu' (1)
0.000063 s
0.000063 s
0.000063 s
0.000063 s
3.3438 kB
3.3438 kB
3.3438 kB
3.3438 kB
SELECT `settings`.* FROM `settings` WHERE `settings`.`id` = 'view_counter' LIMIT 1 (1)
0.000083 s
0.000083 s
0.000083 s
0.000083 s
2.9688 kB
2.9688 kB
2.9688 kB
2.9688 kB
Application Execution (70) 0.106382 s 0.490244 s 0.183583 s 0.123075 s
1,518.3203 kB 2,091.2422 kB 1,970.4188 kB 2,013.7422 kB