Řízení pracovníků skladu – jasné stanovení kompetencí

Řízení pracovníků skladu – jasné stanovení kompetencí

 

Řízení pracovníků skladu musí probíhat koordinovaně. Každý pracovník by měl mít jasně stanovené kompetence a náplň práce. Víte, jak efektivně řídit zaměstnance ve skladech? A existuje systém, který vám práci maximálně usnadní? Poznejte nové trendy v řízení skladů!

 

Ruční evidenci ve skladech nahrazují elektronické systémy

Papírová evidence ve skladech je již minulostí. Zaměstnancům ulehčují práci elektronické systémy, které navíc snižují provozní náklady firmy. Přechod na elektronický systém nebo výměna stávajícího systému na nový je nezbytnou součástí firem se sklady. Jedná se o smysluplnou investici, zvlášť pokud firma začne provozovat e-shop, plánuji expanzi či růst.

 

Elektronický systém přiláká další zaměstnance

Pozice pracovníka skladu dávno není vnímána jako podřadná, špatně placená a fyzicky namáhavá. Nové technologie zjednodušují práci ve skladu, a to motivuje potenciální zájemce k nástupu do firmy. Pracovníci skladu ocení skladový elektronický systém, který urychluje distribuci. Díky systému firma flexibilně reaguje na změny na trhu, na rozšíření výroby i na zavedení dalších distribučních kanálů.

 

Elektronický systém přináší zaměstnancům výhody

I když dochází k automatizaci řady procesů, lidský faktor ve skladu nenahradí žádná moderní technika. Naopak zaměstnanci čerpají výhody z nových technologií a práce ve skladu se stává pohodovější. Elektronické systémy koordinují práci zaměstnanců, a tím dochází ke snížení chybovosti. Zaškolení je rychlé a práce podle systému intuitivní.

 

Vymezení pravomocí a zadávání úkolů přes systém

Každý pracovník skladu musí být seznámen se svou pozicí, náplní práce a seznamem povinností. Vedoucí pracovníci sledují přes systém vykonanou práci a průběžně mohou zadávat další úkoly. Po zprovoznění skladového systému klesá tlak na zaměstnance, aby si pamatovali pracovní postupy a pracovali nad rámec běžné pracovní doby.

 

Systém Macros pro řízení skladů a evidenci zaměstnanců

Schopnosti elektronických systémů pro řízení skladů se zásadně liší. Co ale dokáže moderní skladový systém Macros. Pracovníci s ním řídí veškeré pohyby na skladě a vedoucí pracovníci v něm vytváří rozpisy práce. Zaměstnanci personálního oddělení vedou v systému kompletní evidenci pracovníků podle typu pracovních úvazků. Součástí systému je i elektronická evidence docházky, do které se promítají příchody a odchody zaměstnanců přes čipy a čipové karty.

 

Administrativní zátěž kolem zaměstnanců se snižuje

V elektronickém systému Macros je možné začlenit každého zaměstnance do příslušné hierarchie ve společnosti a vytvořit tak systémový graf. Firmy nejsou ničím limitovány – kategorie mohou vytvářet i bez ohledu na pracovní zařazení, například pro potřeby elektronické komunikace s určitým segmentem.

 

Do systému Macros se jednoduše zaevidují všechny dokumenty, které se týkají firemních zaměstnanců. Systém nabízí tisk smluv podle přednastavených parametrů, což je výhodné při tisku pracovních smluv, souhlasů s GDPR a celé řady běžně užívaných formulářů a dokumentů.

 

Propojení systému s účetními systémy

Systém je flexibilní a podle potřeby se propojuje s účetními systémy Helios, Pohoda a dalšími mzdovými programy. Vývojáři elektronického systému Macros aktuálně pracují na modulu evidence zaměstnaneckých benefitů a jejich čerpání. Dá se předpokládat, že i v budoucnu projde systém dalším upgradem a rozšířením.

 

Přístup do systému a sledování aktivity

Zaměstnavatel může každému pracovníkovi udělit přístup do systému, nastavit nebo stanovit přístup určitému okruhu zaměstnanců a případně udělit dočasný přístup dalším lidem. Systém Macros zaznamenává pracovní aktivitu zaměstnanců a poskytuje okamžitý náhled, kolik pracovníků je v systému aktuálně přihlášeno, jak dlouhou dobu a v jaké sekci.

 

Technologie pronikají do všech oblastí soukromého i pracovního života. Elektronické skladové systémy zvyšují efektivitu práce, pomáhají dosáhnout vyššího zisku a přináší konkurenční výhodu.

 

Copyright © 2011 - 2022 macros, webdesign: FormSoft s.r.o., všechna práva vyhrazena
Requests 0.146059 s
1,591.6328 kB
Benchmark Min Max Average Total
"rizeni-pracovniku-skladu-jasne-stanoveni-kompetenci/m773" (1)
0.148599 s
0.148599 s
0.148599 s
0.148599 s
1,616.0938 kB
1,616.0938 kB
1,616.0938 kB
1,616.0938 kB
Kohana 0.116718 s
63.9297 kB
Benchmark Min Max Average Total
find_file (90)
0.000035 s
0.007606 s
0.001297 s
0.116718 s
0.5469 kB
4.4063 kB
0.7103 kB
63.9297 kB
Database (default) 0.007566 s
128.4375 kB
Benchmark Min Max Average Total
SHOW FULL COLUMNS FROM `settings` (1)
0.000670 s
0.000670 s
0.000670 s
0.000670 s
4.4609 kB
4.4609 kB
4.4609 kB
4.4609 kB
SELECT `settings`.* FROM `settings` WHERE `settings`.`id` = 'default_title' LIMIT 1 (1)
0.000107 s
0.000107 s
0.000107 s
0.000107 s
2.9688 kB
2.9688 kB
2.9688 kB
2.9688 kB
SELECT `settings`.* FROM `settings` WHERE `settings`.`id` = 'meta_keywords' LIMIT 1 (1)
0.000067 s
0.000067 s
0.000067 s
0.000067 s
3.0781 kB
3.0781 kB
3.0781 kB
3.0781 kB
SELECT `settings`.* FROM `settings` WHERE `settings`.`id` = 'meta_description' LIMIT 1 (1)
0.000069 s
0.000069 s
0.000069 s
0.000069 s
2.9688 kB
2.9688 kB
2.9688 kB
2.9688 kB
SHOW FULL COLUMNS FROM `treemenu` (1)
0.000597 s
0.000597 s
0.000597 s
0.000597 s
4.9766 kB
4.9766 kB
4.9766 kB
4.9766 kB
SELECT `treemenu`.* FROM `treemenu` WHERE `treemenu`.`id` = '773' LIMIT 1 (4)
0.000051 s
0.000284 s
0.000125 s
0.000500 s
4.5859 kB
4.5859 kB
4.5859 kB
18.3438 kB
SHOW FULL COLUMNS FROM `articles` (1)
0.000454 s
0.000454 s
0.000454 s
0.000454 s
6.5547 kB
6.5547 kB
6.5547 kB
6.5547 kB
SELECT COUNT(*) AS `records_found` FROM `articles` JOIN `articles_treemenu` ON (`articles_treemenu`.`article_id` = `articles`.`id`) WHERE `articles_treemenu`.`treemenu_id` = '773' AND `approval` = 1 AND `visible` = 1 AND `visibility_right` IN ('all', 'not_logged') ORDER BY `articles`.`priority` DESC, `articles`.`created` DESC, `articles`.`title` ASC (1)
0.000428 s
0.000428 s
0.000428 s
0.000428 s
2.2734 kB
2.2734 kB
2.2734 kB
2.2734 kB
SELECT `articles`.* FROM `articles` JOIN `articles_treemenu` ON (`articles_treemenu`.`article_id` = `articles`.`id`) WHERE `articles_treemenu`.`treemenu_id` = '773' AND `approval` = 1 AND `visible` = 1 AND `visibility_right` IN ('all', 'not_logged') ORDER BY `articles`.`priority` DESC, `articles`.`created` DESC, `articles`.`title` ASC LIMIT 15 OFFSET 0 (1)
0.000953 s
0.000953 s
0.000953 s
0.000953 s
15.5703 kB
15.5703 kB
15.5703 kB
15.5703 kB
SHOW FULL COLUMNS FROM `articles_modules` (1)
0.000655 s
0.000655 s
0.000655 s
0.000655 s
4.9766 kB
4.9766 kB
4.9766 kB
4.9766 kB
SELECT `articles_modules`.* FROM `articles_modules` WHERE `article_id` = '695' AND `position` = 'up' AND `module_id` <> 'media' ORDER BY `module_id` ASC, `id` ASC (1)
0.000351 s
0.000351 s
0.000351 s
0.000351 s
4.6172 kB
4.6172 kB
4.6172 kB
4.6172 kB
SELECT `articles_modules`.* FROM `articles_modules` WHERE `article_id` = '695' AND `position` = 'up' AND `module_id` = 'media' ORDER BY `id` ASC (1)
0.000549 s
0.000549 s
0.000549 s
0.000549 s
4.6172 kB
4.6172 kB
4.6172 kB
4.6172 kB
SELECT `articles_modules`.* FROM `articles_modules` WHERE `article_id` = '695' AND `position` = 'down' AND `module_id` <> 'media' ORDER BY `module_id` ASC, `id` ASC (1)
0.000352 s
0.000352 s
0.000352 s
0.000352 s
4.6172 kB
4.6172 kB
4.6172 kB
4.6172 kB
SELECT `articles_modules`.* FROM `articles_modules` WHERE `article_id` = '695' AND `position` = 'down' AND `module_id` = 'media' ORDER BY `id` ASC (1)
0.000330 s
0.000330 s
0.000330 s
0.000330 s
4.6172 kB
4.6172 kB
4.6172 kB
4.6172 kB
SELECT `treemenu`.* FROM `treemenu` WHERE (`parent_id` = '0' OR `parent_id` IN (SELECT id FROM treemenu WHERE `left`<=82 AND `right`>=83)) AND `treemenu`.`id` > '0' AND `type` != 'invisible' ORDER BY `treemenu`.`left` ASC (1)
0.000388 s
0.000388 s
0.000388 s
0.000388 s
6.3672 kB
6.3672 kB
6.3672 kB
6.3672 kB
SHOW FULL COLUMNS FROM `media` (1)
0.000392 s
0.000392 s
0.000392 s
0.000392 s
4.9766 kB
4.9766 kB
4.9766 kB
4.9766 kB
SELECT `media`.* FROM `media` WHERE `media`.`id` = '0' LIMIT 1 (1)
0.000050 s
0.000050 s
0.000050 s
0.000050 s
4.3984 kB
4.3984 kB
4.3984 kB
4.3984 kB
SELECT `treemenu`.* FROM `treemenu` WHERE `treemenu`.`id` > '0' AND `type` != 'invisible' ORDER BY `treemenu`.`left` ASC (2)
0.000055 s
0.000091 s
0.000073 s
0.000146 s
8.6172 kB
8.6172 kB
8.6172 kB
17.2344 kB
SHOW FULL COLUMNS FROM `routes` (1)
0.000402 s
0.000402 s
0.000402 s
0.000402 s
4.5078 kB
4.5078 kB
4.5078 kB
4.5078 kB
SELECT `routes`.* FROM `routes` WHERE `type` = 'menu' (1)
0.000050 s
0.000050 s
0.000050 s
0.000050 s
3.3438 kB
3.3438 kB
3.3438 kB
3.3438 kB
SELECT `settings`.* FROM `settings` WHERE `settings`.`id` = 'view_counter' LIMIT 1 (1)
0.000056 s
0.000056 s
0.000056 s
0.000056 s
2.9688 kB
2.9688 kB
2.9688 kB
2.9688 kB
Application Execution (748) 0.077796 s 1.416406 s 0.214911 s 0.263782 s
1,189.3281 kB 2,341.9063 kB 1,971.8357 kB 2,132.3047 kB