Adresář

Adresář

Modul adresář eviduje všechny zákazníky celého systému a dokáže s nimi efektivně a pohodlně pracovat. V adresáři se evidují zákaznici a dodavatelé. Adresář zajišťuje provázání mezi všemi doklady zákazníků a umožňuje zobrazení přehledů informací. Adresář je stěžejní modul celého systému a je k dispozici ve všech variantách řešení.

Adresář eviduje kompletní adresy zákazníků včetně doručovacích adres a kontaktních osob. Více doručovacích adres a kontaktní osoby jsou vhodné hlavně pro firemní zákazníky. Adresář je propojen na českou databázi firem u ministerstva financí (ARES).

Modul zajišťuje i konfiguraci a přístupy zákazníků do e-shopu. Každý zákazník má možnost víceúrovňového přístupu. Hlavní přístup umožňuje procházení všech dokladů spojených se zákazníkem. Přístup má možnost vytvářet dílčí pobočky, které mají vlastní přihlášení do systému. Pobočkám se zobrazí pouze jejich dokumenty.

Zákazníky je možné dělit na dvě základní skupiny, na maloobchodní (B2C) a velkoobchodní (B2B). Další možnost členění je pomocí okruhů zákazníků, kde si mohu členit jak hlavní adresy (fakturační), tak všechny doručovací. Při realizaci prodeje na více pobočkách je možné zákazníky dělit i podle prodejních poboček.

Součástí adresáře jsou i marketingové nástroje. Můžete rozesílat newlettery, sms, vytvářet různé slevy a další akce pro přilákání více zákazníků.

Statistiky u zákazníků

U každého zákazníka je možnost vidět podrobné statistiky prodeje za jednotlivé měsíce v aktuálním roce i let minulých. V přehledech je možné zobrazit tržby za jednotlivé dodavatele a tím si tak vyfiltrovat na který ze sortimentů se zákazník zaměřuje.

Součástí statistik je zobrazení odběru jednotlivých zákazníků. Pro přehlednější zobrazení je možné provést odfiltrování na určitou velikost rabatu apod.

Copyright © 2011 - 2022 macros, webdesign: FormSoft s.r.o., všechna práva vyhrazena
Requests 0.080819 s
1,468.6016 kB
Benchmark Min Max Average Total
"adresar/m675" (1)
0.083267 s
0.083267 s
0.083267 s
0.083267 s
1,493.0469 kB
1,493.0469 kB
1,493.0469 kB
1,493.0469 kB
Kohana 0.054696 s
63.9297 kB
Benchmark Min Max Average Total
find_file (90)
0.000032 s
0.001222 s
0.000608 s
0.054696 s
0.5469 kB
4.4063 kB
0.7103 kB
63.9297 kB
Database (default) 0.006136 s
130.6250 kB
Benchmark Min Max Average Total
SHOW FULL COLUMNS FROM `settings` (1)
0.000449 s
0.000449 s
0.000449 s
0.000449 s
4.4609 kB
4.4609 kB
4.4609 kB
4.4609 kB
SELECT `settings`.* FROM `settings` WHERE `settings`.`id` = 'default_title' LIMIT 1 (1)
0.000089 s
0.000089 s
0.000089 s
0.000089 s
2.9688 kB
2.9688 kB
2.9688 kB
2.9688 kB
SELECT `settings`.* FROM `settings` WHERE `settings`.`id` = 'meta_keywords' LIMIT 1 (1)
0.000094 s
0.000094 s
0.000094 s
0.000094 s
3.0781 kB
3.0781 kB
3.0781 kB
3.0781 kB
SELECT `settings`.* FROM `settings` WHERE `settings`.`id` = 'meta_description' LIMIT 1 (1)
0.000064 s
0.000064 s
0.000064 s
0.000064 s
2.9688 kB
2.9688 kB
2.9688 kB
2.9688 kB
SHOW FULL COLUMNS FROM `treemenu` (1)
0.000487 s
0.000487 s
0.000487 s
0.000487 s
4.9766 kB
4.9766 kB
4.9766 kB
4.9766 kB
SELECT `treemenu`.* FROM `treemenu` WHERE `treemenu`.`id` = '675' LIMIT 1 (4)
0.000061 s
0.000469 s
0.000172 s
0.000688 s
4.5859 kB
4.5859 kB
4.5859 kB
18.3438 kB
SHOW FULL COLUMNS FROM `articles` (1)
0.000643 s
0.000643 s
0.000643 s
0.000643 s
6.5547 kB
6.5547 kB
6.5547 kB
6.5547 kB
SELECT COUNT(*) AS `records_found` FROM `articles` JOIN `articles_treemenu` ON (`articles_treemenu`.`article_id` = `articles`.`id`) WHERE `articles_treemenu`.`treemenu_id` = '675' AND `approval` = 1 AND `visible` = 1 AND `visibility_right` IN ('all', 'not_logged') ORDER BY `articles`.`priority` DESC, `articles`.`created` DESC, `articles`.`title` ASC (1)
0.000345 s
0.000345 s
0.000345 s
0.000345 s
2.2734 kB
2.2734 kB
2.2734 kB
2.2734 kB
SELECT `articles`.* FROM `articles` JOIN `articles_treemenu` ON (`articles_treemenu`.`article_id` = `articles`.`id`) WHERE `articles_treemenu`.`treemenu_id` = '675' AND `approval` = 1 AND `visible` = 1 AND `visibility_right` IN ('all', 'not_logged') ORDER BY `articles`.`priority` DESC, `articles`.`created` DESC, `articles`.`title` ASC LIMIT 15 OFFSET 0 (1)
0.000625 s
0.000625 s
0.000625 s
0.000625 s
11.5313 kB
11.5313 kB
11.5313 kB
11.5313 kB
SHOW FULL COLUMNS FROM `articles_modules` (1)
0.000424 s
0.000424 s
0.000424 s
0.000424 s
4.9766 kB
4.9766 kB
4.9766 kB
4.9766 kB
SELECT `articles_modules`.* FROM `articles_modules` WHERE `article_id` = '521' AND `position` = 'up' AND `module_id` <> 'media' ORDER BY `module_id` ASC, `id` ASC (1)
0.000193 s
0.000193 s
0.000193 s
0.000193 s
4.6172 kB
4.6172 kB
4.6172 kB
4.6172 kB
SELECT `articles_modules`.* FROM `articles_modules` WHERE `article_id` = '521' AND `position` = 'up' AND `module_id` = 'media' ORDER BY `id` ASC (1)
0.000179 s
0.000179 s
0.000179 s
0.000179 s
4.6172 kB
4.6172 kB
4.6172 kB
4.6172 kB
SELECT `articles_modules`.* FROM `articles_modules` WHERE `article_id` = '521' AND `position` = 'down' AND `module_id` <> 'media' ORDER BY `module_id` ASC, `id` ASC (1)
0.000182 s
0.000182 s
0.000182 s
0.000182 s
4.6172 kB
4.6172 kB
4.6172 kB
4.6172 kB
SELECT `articles_modules`.* FROM `articles_modules` WHERE `article_id` = '521' AND `position` = 'down' AND `module_id` = 'media' ORDER BY `id` ASC (1)
0.000146 s
0.000146 s
0.000146 s
0.000146 s
4.6172 kB
4.6172 kB
4.6172 kB
4.6172 kB
SELECT `treemenu`.* FROM `treemenu` WHERE (`parent_id` = '0' OR `parent_id` IN (SELECT id FROM treemenu WHERE `left`<=27 AND `right`>=28)) AND `treemenu`.`id` > '0' AND `type` != 'invisible' ORDER BY `treemenu`.`left` ASC (1)
0.000379 s
0.000379 s
0.000379 s
0.000379 s
6.7422 kB
6.7422 kB
6.7422 kB
6.7422 kB
SHOW FULL COLUMNS FROM `media` (1)
0.000394 s
0.000394 s
0.000394 s
0.000394 s
4.9766 kB
4.9766 kB
4.9766 kB
4.9766 kB
SELECT `media`.* FROM `media` WHERE `media`.`id` = '0' LIMIT 1 (1)
0.000069 s
0.000069 s
0.000069 s
0.000069 s
4.3984 kB
4.3984 kB
4.3984 kB
4.3984 kB
SELECT `treemenu`.* FROM `treemenu` WHERE `treemenu`.`id` > '0' AND `type` != 'invisible' ORDER BY `treemenu`.`left` ASC (2)
0.000092 s
0.000115 s
0.000103 s
0.000207 s
11.5156 kB
11.5156 kB
11.5156 kB
23.0313 kB
SHOW FULL COLUMNS FROM `routes` (1)
0.000339 s
0.000339 s
0.000339 s
0.000339 s
4.5078 kB
4.5078 kB
4.5078 kB
4.5078 kB
SELECT `routes`.* FROM `routes` WHERE `type` = 'menu' (1)
0.000063 s
0.000063 s
0.000063 s
0.000063 s
3.3984 kB
3.3984 kB
3.3984 kB
3.3984 kB
SELECT `settings`.* FROM `settings` WHERE `settings`.`id` = 'view_counter' LIMIT 1 (1)
0.000078 s
0.000078 s
0.000078 s
0.000078 s
2.9688 kB
2.9688 kB
2.9688 kB
2.9688 kB
Application Execution (588) 0.098962 s 1.471769 s 0.172049 s 0.179330 s
1,523.1172 kB 5,238.0391 kB 2,549.3034 kB 2,006.5781 kB