Adresář

Adresář

Modul adresář eviduje všechny zákazníky celého systému a dokáže s nimi efektivně a pohodlně pracovat. V adresáři se evidují zákaznici a dodavatelé. Adresář zajišťuje provázání mezi všemi doklady zákazníků a umožňuje zobrazení přehledů informací. Adresář je stěžejní modul celého systému a je k dispozici ve všech variantách řešení.

Adresář eviduje kompletní adresy zákazníků včetně doručovacích adres a kontaktních osob. Více doručovacích adres a kontaktní osoby jsou vhodné hlavně pro firemní zákazníky. Adresář je propojen na českou databázi firem u ministerstva financí (ARES).

Modul zajišťuje i konfiguraci a přístupy zákazníků do e-shopu. Každý zákazník má možnost víceúrovňového přístupu. Hlavní přístup umožňuje procházení všech dokladů spojených se zákazníkem. Přístup má možnost vytvářet dílčí pobočky, které mají vlastní přihlášení do systému. Pobočkám se zobrazí pouze jejich dokumenty.

Zákazníky je možné dělit na dvě základní skupiny, na maloobchodní (B2C) a velkoobchodní (B2B). Další možnost členění je pomocí okruhů zákazníků, kde si mohu členit jak hlavní adresy (fakturační), tak všechny doručovací. Při realizaci prodeje na více pobočkách je možné zákazníky dělit i podle prodejních poboček.

Součástí adresáře jsou i marketingové nástroje. Můžete rozesílat newlettery, sms, vytvářet různé slevy a další akce pro přilákání více zákazníků.

Statistiky u zákazníků

U každého zákazníka je možnost vidět podrobné statistiky prodeje za jednotlivé měsíce v aktuálním roce i let minulých. V přehledech je možné zobrazit tržby za jednotlivé dodavatele a tím si tak vyfiltrovat na který ze sortimentů se zákazník zaměřuje.

Součástí statistik je zobrazení odběru jednotlivých zákazníků. Pro přehlednější zobrazení je možné provést odfiltrování na určitou velikost rabatu apod.

Copyright © 2011 - 2021 macros, webdesign: FormSoft s.r.o., všechna práva vyhrazena
Requests 0.234029 s
3,432.6797 kB
Benchmark Min Max Average Total
"adresar/m675" (1)
0.242349 s
0.242349 s
0.242349 s
0.242349 s
3,463.4219 kB
3,463.4219 kB
3,463.4219 kB
3,463.4219 kB
Kohana 0.184401 s
62.6172 kB
Benchmark Min Max Average Total
find_file (90)
0.000104 s
0.004094 s
0.002049 s
0.184401 s
0.5313 kB
4.3906 kB
0.6957 kB
62.6172 kB
Database (default) 0.006010 s
130.8594 kB
Benchmark Min Max Average Total
SHOW FULL COLUMNS FROM `settings` (1)
0.000580 s
0.000580 s
0.000580 s
0.000580 s
4.4844 kB
4.4844 kB
4.4844 kB
4.4844 kB
SELECT `settings`.* FROM `settings` WHERE `settings`.`id` = 'default_title' LIMIT 1 (1)
0.000147 s
0.000147 s
0.000147 s
0.000147 s
3.0156 kB
3.0156 kB
3.0156 kB
3.0156 kB
SELECT `settings`.* FROM `settings` WHERE `settings`.`id` = 'meta_keywords' LIMIT 1 (1)
0.000128 s
0.000128 s
0.000128 s
0.000128 s
3.1250 kB
3.1250 kB
3.1250 kB
3.1250 kB
SELECT `settings`.* FROM `settings` WHERE `settings`.`id` = 'meta_description' LIMIT 1 (1)
0.000113 s
0.000113 s
0.000113 s
0.000113 s
3.0156 kB
3.0156 kB
3.0156 kB
3.0156 kB
SHOW FULL COLUMNS FROM `treemenu` (1)
0.000665 s
0.000665 s
0.000665 s
0.000665 s
5.0234 kB
5.0234 kB
5.0234 kB
5.0234 kB
SELECT `treemenu`.* FROM `treemenu` WHERE `treemenu`.`id` = '675' LIMIT 1 (4)
0.000072 s
0.000114 s
0.000089 s
0.000355 s
4.6328 kB
4.6328 kB
4.6328 kB
18.5313 kB
SHOW FULL COLUMNS FROM `articles` (1)
0.000667 s
0.000667 s
0.000667 s
0.000667 s
6.5859 kB
6.5859 kB
6.5859 kB
6.5859 kB
SELECT COUNT(*) AS `records_found` FROM `articles` JOIN `articles_treemenu` ON (`articles_treemenu`.`article_id` = `articles`.`id`) WHERE `articles_treemenu`.`treemenu_id` = '675' AND `approval` = 1 AND `visible` = 1 AND `visibility_right` IN ('all', 'not_logged') ORDER BY `articles`.`priority` DESC, `articles`.`created` DESC, `articles`.`title` ASC (1)
0.000116 s
0.000116 s
0.000116 s
0.000116 s
2.3203 kB
2.3203 kB
2.3203 kB
2.3203 kB
SELECT `articles`.* FROM `articles` JOIN `articles_treemenu` ON (`articles_treemenu`.`article_id` = `articles`.`id`) WHERE `articles_treemenu`.`treemenu_id` = '675' AND `approval` = 1 AND `visible` = 1 AND `visibility_right` IN ('all', 'not_logged') ORDER BY `articles`.`priority` DESC, `articles`.`created` DESC, `articles`.`title` ASC LIMIT 15 OFFSET 0 (1)
0.000171 s
0.000171 s
0.000171 s
0.000171 s
11.5781 kB
11.5781 kB
11.5781 kB
11.5781 kB
SHOW FULL COLUMNS FROM `articles_modules` (1)
0.001001 s
0.001001 s
0.001001 s
0.001001 s
5.0234 kB
5.0234 kB
5.0234 kB
5.0234 kB
SELECT `articles_modules`.* FROM `articles_modules` WHERE `article_id` = '521' AND `position` = 'up' AND `module_id` <> 'media' ORDER BY `module_id` ASC, `id` ASC (1)
0.000112 s
0.000112 s
0.000112 s
0.000112 s
4.6641 kB
4.6641 kB
4.6641 kB
4.6641 kB
SELECT `articles_modules`.* FROM `articles_modules` WHERE `article_id` = '521' AND `position` = 'up' AND `module_id` = 'media' ORDER BY `id` ASC (1)
0.000102 s
0.000102 s
0.000102 s
0.000102 s
4.6641 kB
4.6641 kB
4.6641 kB
4.6641 kB
SELECT `articles_modules`.* FROM `articles_modules` WHERE `article_id` = '521' AND `position` = 'down' AND `module_id` <> 'media' ORDER BY `module_id` ASC, `id` ASC (1)
0.000077 s
0.000077 s
0.000077 s
0.000077 s
4.6641 kB
4.6641 kB
4.6641 kB
4.6641 kB
SELECT `articles_modules`.* FROM `articles_modules` WHERE `article_id` = '521' AND `position` = 'down' AND `module_id` = 'media' ORDER BY `id` ASC (1)
0.000088 s
0.000088 s
0.000088 s
0.000088 s
4.6641 kB
4.6641 kB
4.6641 kB
4.6641 kB
SELECT `treemenu`.* FROM `treemenu` WHERE (`parent_id` = '0' OR `parent_id` IN (SELECT id FROM treemenu WHERE `left`<=27 AND `right`>=28)) AND `treemenu`.`id` > '0' AND `type` != 'invisible' ORDER BY `treemenu`.`left` ASC (1)
0.000085 s
0.000085 s
0.000085 s
0.000085 s
6.7891 kB
6.7891 kB
6.7891 kB
6.7891 kB
SHOW FULL COLUMNS FROM `media` (1)
0.000570 s
0.000570 s
0.000570 s
0.000570 s
5.0234 kB
5.0234 kB
5.0234 kB
5.0234 kB
SELECT `media`.* FROM `media` WHERE `media`.`id` = '0' LIMIT 1 (1)
0.000116 s
0.000116 s
0.000116 s
0.000116 s
4.4688 kB
4.4688 kB
4.4688 kB
4.4688 kB
SELECT `treemenu`.* FROM `treemenu` WHERE `treemenu`.`id` > '0' AND `type` != 'invisible' ORDER BY `treemenu`.`left` ASC (2)
0.000101 s
0.000114 s
0.000108 s
0.000215 s
11.1016 kB
11.1016 kB
11.1016 kB
22.2031 kB
SHOW FULL COLUMNS FROM `routes` (1)
0.000536 s
0.000536 s
0.000536 s
0.000536 s
4.5547 kB
4.5547 kB
4.5547 kB
4.5547 kB
SELECT `routes`.* FROM `routes` WHERE `type` = 'menu' (1)
0.000076 s
0.000076 s
0.000076 s
0.000076 s
3.4453 kB
3.4453 kB
3.4453 kB
3.4453 kB
SELECT `settings`.* FROM `settings` WHERE `settings`.`id` = 'view_counter' LIMIT 1 (1)
0.000090 s
0.000090 s
0.000090 s
0.000090 s
3.0156 kB
3.0156 kB
3.0156 kB
3.0156 kB
Application Execution (504) 0.293315 s 1.738817 s 0.367876 s 0.334106 s
4,096.7969 kB 5,239.3281 kB 4,982.8169 kB 5,054.1406 kB